0317 42 17 11 Mail ons

Cookiebeleid

Cookies
Deze website maakt alleen gebruik van analytische cookies waarmee uitsluitend geanonimiseerde gegevens worden verzameld over het gebruik van deze website. De statistieken die hiermee worden opgebouwd, worden niet gedeeld met derden en dienen louter voor het verbeteren van de eigen website.

Privacywetgeving

Via tracking cookies kunnen organisaties internetgebruikers over meerdere websites volgen en zo grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelen. Aan de hand van analyses en het combineren van persoonsgegevens hebben bedrijven de mogelijkheid om de gebruiker in een categorie te plaatsen (profilering). Hierdoor kunnen zij hen gerichter benaderen met bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties.

Deze tracking cookies zijn alleen toegestaan als de websitebezoeker hierover wordt geïnformeerd en hiervoor vooraf toestemming geeft.

Wij plaatsen geen tracking cookies, houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

Spring naar de toolbar