0317 42 17 11 Mail ons

Nieuwland Automatisering B.V.


Werkend onder de naam
Nieuwland Geo-Informatie

H. van Suchtelenweg 4
6703 CT Wageningen
T: 0317 421 711
E: geo@nieuwland.nl

K.v.K. Arnhem 09146605

BTW NL816937722B01

 

Aansprakelijkheid
Nieuwland Automatisering B.V. streeft ernaar om op of via deze website correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Nieuwland Automatisering B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande van en ondertekend door een bevoegde persoon van de Nieuwland Automatisering B.V. bindt Nieuwland. Het gebruik van de informatie van de website op welke wijze dan ook komt uitsluitend voor rekening en risico van de gebruiker met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Nieuwland Automatisering B.V.

Via hyperlinks op onze site wordt u soms verwezen naar sites van derden. Nieuwland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden.

Hergebruik van informatie
De afbeeldingen en tekst op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Nieuwland Automatisering B.V. verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

Privacy
Ingevoerde persoonlijke gegevens als uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Nieuwland zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van Nieuwland worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Privacy statement Nieuwsbrief

Nieuwland Geo verstuurt ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbrief. Deze mailings worden verstuurd naar personen in de mailinglijst. In deze lijst staan de Naam, Voornaam en e-mailadres van de betrokken persoon opgeslagen. Deze lijst wordt louter en alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsberichten. Er vindt geen combinatie met andere gegevens, geen uitwisseling of doorverkoop van deze gegevens plaats.

Deze gegevens worden bewaard zolang een persoon zich niet uitschrijft. In iedere mailing wordt de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U kunt dit aangeven via geo@nieuwland.nl .

Wij doen niet aan persoonstracking ten behoeve van profilering voor automatische besluitvorming en marketing automation.

Cookies
Zoals bij Privacy gemeld, maakt de website van Nieuwland slechts gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden. Een cookie wordt gezet om de pop-up voor inschrijving van de nieuwsbrief te voorkomen als u binnen een week op onze site terugkeert.
We gebruiken de analytics cookies nooit om het surfgedrag van bezoekers op onze website of elders op het internet te volgen. We willen enkel weten hoeveel mensen onze site bezoeken en welke content het meeste wordt geraadpleegd.

Als u niet akkoord gaat met gebruik van deze cookies, dan kunt u deze via de instellingen van uw browser uitschakelen. Houd er rekening mee dat cookies automatisch door uw browser worden ingeschakeld. Als u bezwaar maakt, dient u het gebruik van cookies zelf uit te schakelen via de browserinstellingen.

Om social media-integratie mogelijk te maken, maken o.m. LinkedIN, Facebook en Twitter eveneens gebruik van cookies. Als u in de toekomst niet meer wilt dat derden cookies plaatsen, pas dan de browserinstellingen aan zodat cookies van derden geweigerd worden en/of schakel de ‘do not track’ functionaliteit van de browser in.

Detacheringen

Nieuwland Automatisering B.V. levert personeelsdiensten op basis van Detacheringen. Bij een aanvraag voor een gismedewerker ontvangt u van ons de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden detachering 2017

Producten en Diensten

Nieuwland Automatisering B.V. maakt als leverancier in de IT- en internetbranche gebruik van de Algemene Voorwaarden, opgesteld door de branche-organisatie van IT-leveranciers ( Nederland ICT ).

nederland-ict_logoNederland ICT Voorwaarden 2014

Voor het verlenen van service op producten en applicaties stellen we in samenspraak met onze klanten een Service Level Agreement op.

Opleidingen

Bij het inschrijven op een opleiding of cursus worden u de bijbehorende voorwaarden aangeboden.

Algemene voorwaarden opleidingen

Behandeling van klachten

Bent u niet tevreden bent over de producten en/of diensten van Nieuwland Automatisering B.V. dan kunt u conform ons klachtenprotocol twee wegen bewandelen.

1) U neemt contact op met een vertrouwenspersoon.

2) U dient officieel een klacht in.

Lees hiervoor het Klachtenreglement Nieuwland Automatisering

 


Vraag om een gratis advies

Neem vrijblijvend contact op