0317 42 17 11 Mail ons

CRKBO

Als je al een tijdje je sporen verdiend hebt, verdien je ook een certificaat. Al meer dan 25 jaar geven wij een keur aan opleidingen in GIS, geo-informatie en toepassingen met geodata.

Honderden GIS-sers hebben in hun cv een opleiding of cursus van Nieuwland bijgeschreven. De tevredenheid van de cursisten over de hoge kwaliteit en persoonlijke benadering is groot. Erkenning van de kwaliteit is nu ook uitgedrukt in een certificering.

De opleidingsorganisatie van Nieuwland Geo-informatie is per 15 maart 2018 een CRKBO geregistreerde instelling. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring.

Certificering

Om dit certificaat te verdienen is een audit afgenomen waarin onze opleidingsorganisatie op kwaliteit is beoordeeld. Onderdelen van de beoordeling:

  • Tijdige en accurate communicatie met cursisten en het juist verwerken van gegevens in de administratie
  • Omgaan met privacy en geheimhouding van persoonsgegevens en resultaten
  • Kwaliteit van de docenten en actueel kennisniveau (bijscholing + praktijk)
  • Kwaliteit lesmaterialen en de verwerking van cursistenevaluaties ten behoeve van kwaliteitsverbetering
  • Kwaliteit van de e-learning
  • Overzichtelijke voorwaarden en klachtenprocedures

Als gecertificeerde opleidingsinstelling weten toekomstige opdrachtgevers en cursisten hiermee dat Nieuwland voldoet aan standaarden in de markt.

Nieuwland is trots op dit keurmerk. Meer over de CRKBO kwaliteitscode staat op: crkbo.nl/

Opleidingen geo-informatie

Opleidingen