0317 42 17 11 Mail ons

Registratiesysteem muskus- en beverratten bestrijding Nederland

De bestrijding van muskus- en beverratten is een bij wet opgedragen taak van de provincies toen deze webapplicatie werd ontwikkeld. Het merendeel van de provincies had deze taak gedelegeerd naar één of meerdere waterschappen.

Dagelijks gaan landelijk 400 bestrijders op pad, verdeeld over 11 organisaties (provincies en waterschappen). Jaarlijks worden er 350.000 muskus- en beverratten gevangen.

Nieuwland ontwikkelde een landelijk registratie systeem ter vervanging van lokale verouderde systemen. Het systeem was voorbereid op het ontvangen van data vanuit PDA’s: in het veld worden de vangsten ingevoerd en verstuurd inclusief geo-coordinaten naar de centrale database.

De applicatie had de beschikking over diverse invoermodules en verschillende rapportage mogelijkheden.
Wekelijks voerden een 40-tal rayonambtenaren landsdekkend de vangsten en besteedde uren in van een 400-tal muskus- en beverrat bestrijders. De bestrijdingsresultaten zijn raadpleegbaar via een 100-tal Excel en kaart rapportages. De landelijke en provinciale resultaten werden gebruikt in managementrapportages en jaarverslagen.

vangstkaart

Geografische grenzen en posities van vangsten werden opgeslagen in Oracle Spatial. De Vangstgegevens zijn geaggregeerd raadpleegbaar via WMS (UMN Mapserver).

De applicatie ‘Vangstregistratie is een Webbased ( .Net) applicatie gebaseerd op Oracle Spatial en UMN Mapserver. (extranet, geen publiekelijke toegang)

De Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding (LCCM) is een ambtelijke adviescommissie gekoppeld aan de waterschappen en de Unie van Waterschappen (UvW). Het Waterschapshuis coördineert en stuurt het beheer van de applicatie aan.

Applicatie ontwikkeling

Vraag een gesprek