NieuwlandGeo » Onderhoud beheer systeem Gisratio
0317 42 17 11 Mail ons

logo_gisratio_screensOnderhoud Beheer Systeem Gisratio

Asset-informatie in een GIS onderbrengen levert u veel profijt op. Met gegevens over assets op een locatie gekoppeld aan een gebied hebt u de mogelijkheid tot analyse en daarmee betere inzichten.

Wilt u direct overzicht van de status van uw onderhoudsactiviteiten?

Een snelle doorvoer van uw nacalculatie en planning? Minder papierwerk?

Uitvoerders en toezichthouders die in control zijn?

Planmatig beheer

Gisratio is een ruimtelijk onderhoud beheer systeem voor het planmatig beheren en onderhouden van watersystemen, groengebieden en infrastructuur.

Voor het eenvoudig plannen, begroten en evalueren van onderhoud gebruikt u Gisratio.
U ontsluit alle beheer en onderhoudsinformatie snel en eenvoudig binnen uw organisatie.
Daarmee werkt u planmatig, efficiƫnter en effectiever.

Werkafspraken

De registratie van uitgevoerd werk en de controle op de registratie in Gisratio Web geven aannemer en controleur een tool om werkafspraken te communiceren. Aannemers die in opdracht van bijvoorbeeld het waterschap werkzaamheden uitvoeren, gaan hun registraties via het web indienen.
Ook de controle van uitgevoerd werk van de aannemers zal door toezichthouders van het waterschap via de webinterface worden afgehandeld.

Elke aannemer krijgt een eigen login waarmee op kaart en in lijsten de uit te voeren werkzaamheden (planningsregels) te zien zijn. Na de uitvoering van het werk kan de aannemer de planningsregels afvinken.

De toezichthouder van het waterschap logt in op dezelfde omgeving. Dit zal veelal in het veld gebeuren via een tablet. De toezichthouder heeft meer functionaliteit en kan de door de aannemer geregistreerde planningsregels goed- of afkeuren.

Onderhoud beheer systeem

Systematisch Onderhoud en Beheer

Gisratio is er voor het systematisch organiseren van onderhoud & beheren van sloten, bomen, graslanden en wegen.

Gisratio is een ruimtelijk onderhoudsbeheersysteem die kenmerken van onderhoudsactiviteiten koppelt aan geografische objecten. Het levert een gestructureerd onderhoudsbegrotingsmodel en de geautomatiseerde toepassing daarvan.

Vanuit een dergelijk model is het mogelijk om op een systematische en rationele manier onderhoudsactiviteiten te plannen, te begroten en te evalueren. Hierdoor kunt u alternatieven snel en eenvoudig doorrekenen.

Analyse van huidige werkzaamheden

Een gestructureerde analyse van de huidige praktijk van de beheer- en onderhoudsactiviteiten gaat vooraf aan het invoeren van informatie in het OBS. Er wordt vastgelegd hoe en waar er gewerkt wordt. Met de presentatie op een kaart is de gebiedskennis eenduidig vastgelegd. Hiermee is de gehele werkwijze van de organisatie tegen het licht gehouden. Een goed startpunt voor verbeteringen.

De gebruiker van Gisratio, zoals een beleidsmedewerker, een beheerder of werkvoorbereider, kan alle informatie over ‘wat doe ik waar, wanneer en met wie’ opvragen, rapportages genereren en op kaart tonen.
Voorbeelden hiervan zijn statusrapporten van onderhanden werk en financiƫle controles op budgetten.

Gebruikers kunnen lijsten via een webapplicatie samenstellen en resultaten op kaart bekijken. De assets van een beheerorganisatie kunnen zo integraal worden geanalyseerd en gepresenteerd.

De afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan met het rationeel plannen van onderhoudsmaatregelen met name aan bijvoorbeeld sloten en wegen (lijnvormige elementen), natuurpercelen en grastaluds (vlakvormige elementen), solitaire bomen en bewegwijzering (puntelementen).

In Gisratio is een gestandaardiseerde werkmethodelijst opgenomen, met bestekscoderingen en RAW hoofd- en deficodes. Benchmarking tussen organisaties wordt hiermee gefaciliteerd. Daarnaast is de standaardisatie ook doorgevoerd in de opbouw van de gebruikersschermen en de procesmatige inrichting, waardoor een gebruiker snel en effectief aan de slag kan.

Naast het optimaal inrichten en doorvoeren van planmatig beheer is er ook ruimte voor de vastlegging en bijhouding van incidentele onderhoudsmaatregelen.

Toepassingen

Een koppeling met de mobiele toepassing Digispectie is voorhanden en ook voor het maaibeheer is een zeer praktische app voorhanden.

Beheerorganisaties zetten Gisratio in voor het maaibeheer van slootkanten en waterkeringen, groenonderhoud van o.a. bomen en struiken, plannen van baggerwerkzaamheden. Werken met Gisratio is meer dan alleen het gebruiken van software.
Er liggen beheerprincipes aan ten grondslag die door beheerders, beleidsmedewerkers, gis- en databasetechnici zijn vertaald naar werkmethodes.

Kenmerken

Gisratio

 • is een Onderhoud Beheer Systeem (OBS)
 • Beheer en onderhoud met behulp van GIS
  – locatie,
  – ligging,
  – en dimensies.

Met Gisratio heeft u:

 • grip op informatie
 • grip op proces beheer & onderhoud
 • overzicht en inzicht met behulp van een kaart

OnderhoudsBeheerSysteem

 • Ondersteuning beheer(plannen)
 • Ondersteuning operationeel onderhoud
 • Managen informatie
 • Ontsluiting informatie

Gebruiksmogelijkheden

Gisratio is geschikt voor:

 • Terreinbeheerders
 • Infrastructuurbeheerders
 • Objectbeheerders

Gisratio wordt gebruikt door:

 • (Financieel) Manager
 • Beleidsmedewerker
 • Gis-medewerker
 • Onderhoudsmedewerker
 • Opzichter

Praktische informatie

 • Gisratio: het systeem
 • Catalogus: standaardisatie
 • Procesinrichting: inzicht
 • Boomstructuur: overzicht
 • Grid: detail informatie

Voordelen Gisratio-Manager:

 • Vrijheid inrichting en gebruik
 • Inzicht in proces
 • Overzicht objecten

Gisratio Presentatie: kaart als basis
Gisratio Rapportage: delen en vastleggen informatie

Bestekkaarten en lijsten hoeveelheden
Realistische meerjaren begroting
Bewijslast gepland onderhoud bomen

Ook interessant voor u:

Digispectie Maaibeheer

Uw gebied zorgeloos in beheer

contact