0317 42 17 11 Mail ons

Software samenwerking

Nieuwland Geo en Mapgear gaan op het gebied van software ontwikkeling samenwerken om de wensen van onze klanten nog sneller vorm te geven.

Nieuwland en MapGear ontwikkelen al vele jaren professionele geo-ICT oplossingen. Beide organisaties beschikken inmiddels over een uitgebreid portfolio; variërend van webviewer, geodata managementoplossingen en diverse apps tot thematische geo-toepassingen.

De technologische ontwikkelingen op het gebied van Geo-ICT gaan echter snel en de vraag naar goede en innovatieve producten neemt toe. Om nog sneller innovatieve oplossingen te kunnen bieden, gaan Nieuwland en MapGear de krachten bundelen.

Nieuwland staat bekend om zijn geo-gerelateerde opleidingen, detacheringen van geo-professionals en heeft in haar 35-jarig bestaan ook vele geo-applicaties aan haar klanten geleverd.

Nieuwland heeft met betrekking tot softwareontwikkeling gekozen voor een product gerelateerde aanpak.  WebGIS Publisher (interactieve viewer), Gisratio (beheerapplicatie) en WebGIS App (proces ondersteunend in de buitendienst) zijn generieke producten die procesgericht ingezet kunnen worden.

Al deze softwareoplossingen zijn ontworpen voor het eenvoudig presenteren van gegevens op kaarten en in apps voor het uitvoeren van primaire processen. Inmiddels is deze software reeds bij meer dan honderd organisaties in gebruik.

MapGear is een jong Geo-ICT bedrijf dat ruim 5 jaar geleden begon met de ontwikkeling van de Zonnekaart, een applicatie die per gebouw de geschiktheid voor zonnepanelen in kaart brengt. De Zonnekaart wordt gebruikt door circa 200 gemeenten in Nederland en België.

Inmiddels is het aantal geo-toepassingen fors uitgebreid en heeft ook MapGear gekozen voor een generieke aanpak met als resultaat: het kaartplatform GeoApps. Bij de ontwikkeling hiervan is veel nadruk gelegd op het analyseren en ontsluiten van grote geo datasets. Daarnaast heeft MapGear zich inmiddels gespecialiseerd in hosting services.

Samen met Mapgear: sneller en beter

De samenwerking tussen Nieuwland Geo en MapGear richt zich op de versnelling van de doorontwikkeling van de diverse geo-producten. Het doel is om expertise te bundelen en daarmee sneller te voldoen aan actuele vragen van klanten.

Maarten van der Hoek (Nieuwland): 

“In dit partnership gaan we intensief samenwerken in de ontwikkeling van onze productlijnen. Geo is steeds meer onderdeel van het informatiemanagement bij organisaties, daar waar dit eerder gescheiden werelden waren. Hierdoor is er steeds meer vraag naar totale integratie van geo in niet geo-gerelateerde applicaties. MapGear en Nieuwland zien beiden deze trend. Door de samenwerking kunnen we onze software nog sneller doorontwikkelen en nog beter aansluiten bij de wensen van onze klanten”.

Egbert Griffioen  (MapGear): 

“Zowel bij MapGear als Nieuwland heerst een sterke drijfveer om oplossingen te ontwikkelen die daadwerkelijk het werkproces van onze klanten ondersteunen. Beide bedrijven besteden veel aandacht aan het vertalen van klantvragen naar de beste geo-oplossingen. We zijn ervan overtuigd dat we door samen te werken en van elkaar te leren, sneller tot resultaat kunnen komen en betere producten kunnen realiseren.”


Hands by Starline


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Samen innoveren

Geo-applicaties