NieuwlandGeo Senior GIS professionals - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Nieuwland Geo-Informatie heeft jarenlange ervaring met het detacheren van gekwalificeerd personeel.

Onze GIS-medewerkers hebben inhoudelijke kennis en ervaring op verschillende niveaus:

  • Junior: juniors hebben doorgaans wat begeleiding nodig van meer ervaren medewerkers.
  • Medior: mediors hebben al enkele jaren werkervaring, maar zijn nog niet volleerd.
  • Senior: Medewerkers op dit niveau zijn experts in hun vakgebied.

Werkzaamheden

Nieuwlanders zijn in te zetten op:

•    GIS-werkzaamheden: kaartvervaardiging (desktop en inter-/intranet). Editing, GIS-analyses, BGT-specialisten. Seniors zijn als adviseur in te zetten. Zij kunnen methodieken uitwerken of modellen opzetten.

•    Gegevensbeheer: Kwaliteitscontrole conversies/migraties (data op orde trajecten). Databasebeheer, BGT-specialisten, applicatiebeheer en functioneel beheer, technisch en inhoudelijk. Arcgis, ASL, BISL.

•    Ondersteuning/bouw van GIS-internet en mobiele GIS-toepassingen. Consultants, software engineers, ontwikkelaars.

•    Projectleiding en specialisten. Bijvoorbeeld waterschapsprocessen, testmethodieken en technische projectleiders.

•    Databasespecialisten. Datamodellering, datawarehousing, database georiënteerde systeemontwikkeling, technisch beheerders, upgrade- en implementatiebegeleiders.

We hebben per type werk een brede pool van medewerkers beschikbaar.
Hieronder treft u een selectie van onze inzetbare medewerkers op medior niveau.

Irma

profiel300

Senior GIS-specialist

Ook zeer ervaren als GIS-docent.

Relevante werkervaring: 17 jaar

Opleiding: MSc. Milieumanagement; Opleiding Geo-Informatie (Nieuwland)

Zeer ruime ervaring bij Waterschappen in alle voorkomende GIS-rollen, zoals databeheerder, functioneel beheerder, adviseur en specialist. Irma kan de volledige verantwoordelijkheid voor GIS opdrachten nemen: intake, coördinatie en planning, toetsen van kwaliteit en realisatie van klantverwachting.

Vaardigheden

GIS: ArcGIS (met onderwerpen als Geodatabases, Spatial Analyst, Modelbuilder), QGIS, GisRatio, Smallworld, AutoCAD, FME

Eiso

profiel300

Senior adviseur geo-informatie / GIS-specialist

Relevante werkervaring: 16 jaar

Opleiding: MSc. Milieuhygiëne; post-hbo Geo-informatie (Nieuwland)

Eiso is een veelzijdige specialist op het gebied van Geo-informatie en GIS, met een schat aan ervaring. Hij is in staat om naar twee kanten de vertaalslag te maken tussen informatiebehoefte en werkprocessen enerzijds, en de gegevenshuishouding en datamodellen anderzijds.

Eiso is goed thuis in de problematiek van gegevenskwaliteit. Hij heeft een heel praktische instelling en houdt daarbij altijd oog op resultaat.

Vaardigheden

GIS: ArcGIS (met onderwerpen als: Python, Modelbuilder, Geoprocessing, Spatial Analyst, Lineair Referencing, Grid Computing, AML)

ArcGIS Online, ArcGIS Server, Postgres, Postgis, SQL

ETL, FME, WebGIS Publisher, Smallworld, IRIS, GIS-ZES,QGIS

Onderwerpen: BRK, BGT, IMGeo, GML, Waterschappen/Leggers, Metadata, INSPIRE.

Databases: MS Access, Oracle

Kantoorsoftware: MS Office, Corsa

Overig: TMAP

Steven

profiel300

Senior Adviseur Geo-Informatie / Projectleider GIS / Service- en Testmanager

Relevante werkervaring: 10 jaar

Opleiding: MSc. Landschapsinrichtingswetenschappen

Steven is sociaal en communicatief vaardig. Hij is in staat om zijn weg te vinden in complexe organisaties en alle stakeholders op één lijn te krijgen. Opdrachtgevers ervaren Steven als een positieve en motiverende adviseur / projectleider die met creatieve oplossingen komt wanneer dat nodig is.

Daarnaast is Steven een expert op het gebied van GIS en Geo-informatie.

Vaardigheden

GIS: ArcGIS (met onderwerpen als: ArcInfo, AML, Spatial Analist), ArcSDE,

IRIS, FME, MapInfo, Mapserver, GeoServer, Open Layers, GeoWeb

 

Onderwerpen: BGT

Databases: Oracle, SQL, Access

Kantoorsoftware: MS Office

Overig: TMAP Next, Prince2 Foundation, ASL 2 Foundation, Visual Basic

Gerrit Jan

profiel300

Senior GIS -specialist

Relevante werkervaring: 10 jaar

Opleiding: MSc. Geschiedenis; Postdoctoraal Historische Informatieverwerking; Geo-Informatie (Nieuwland)

Gerrit Jan is een ervaren GIS-specialist met een brede kennis op het gebied van databewerkingen, analyses en cartografie. Daarnaast is hij bedreven met programmeren en databases.

Gerrit Jan is in staat om complexe problemen snel te doorgronden. Hij komt rustig en beheerst over maar hij heeft wel het vermogen om in korte tijd veel resultaat te bereiken.

Vaardigheden

GIS: ArcGIS 10.3 (met onderwerpen als Analyse tools, Geodatabase, Python), QGIS, GeoServer, WebGIS Publisher

Databases: SQL, PostGIS, PostgreSQL, Oracle Developer, PL-SQL, Toad, Base IV, MS Access

Programmeren: Python, ActionScript, XML, FLOWER-script

Grafische software: Adobe Illustrator CS5, Photoshop CS5, Premiere, Visio, Adobe Flash MX, Director 7, Flex, Multimedia Toolbook, AutoCAD

Roderick

profiel300

Senior GIS -specialist

Relevante werkervaring: 13 jaar

Opleiding: MSc. Tropisch Landgebruik; MSc. Landschap, Planning en Design; Post-hbo Coördinatie GIS; daarnaast vele interne cursussen op het gebied van ArcGIS, QGIS, FME, AutoCAD en Smallworld.

Roderick is een zelfstandige, resultaatgerichte GIS specialist met een positieve instelling. Hij weet dat de beste resultaten worden behaald door samenwerken met collega’s en door informatie te delen. Roderick  is daarbij in staat om andere afdelingen en externe partijen effectief te benaderen. Roderick is sterk in het oplossen van vraagstukken en problemen met behulp van GIS functionaliteit, dat geldt zowel voor ruimtelijke analyses als voor datakwaliteit.

Naast zijn werk bij opdrachtgevers is Roderick incidenteel ook actief als docent voor de Nieuwland GIS opleidingen. Hij vindt dan niets mooier dan cursisten te helpen om meer uit zichzelf te halen dan ze vooraf hadden verwacht.

Vaardigheden

GIS: ArcGIS (met onderwerpen als Spatial Analyst, ModelBuilder, Ruimtelijke Analyses, Cartografie, 3D-Analyst, ArcFM/UT, Geodatabases), QGIS, Smallworld, AutoCAD, Erdas Imagine, MicroStation, FME.

Programmeren: Python

Databases: Oracle

Kantoorsoftware: MS Office

 

Henk

profiel300

Senior GIS-specialist / Applicatiebeheerder

Relevante werkervaring: 11

Opleiding: MSc. Sociale Geografie; BSc. Milieubeheer; GIS-internet en Geo-ICT (Nieuwland)

Henk is een GIS specialist / Applicatiebeheerder met bijzonder veel ervaring bij waterschappen. Daardoor is hij goed bekend met de GIS-werkzaamheden en de GIS-gegevens van waterschappen. Henk is een rustige en degelijke medewerker met gevoel voor kwaliteit en een servicegerichte instelling.

Henk heeft als applicatiebeheerder veel ervaring met ArcGIS, ArcGIS Server, GeoWeb, Oracle, WebGIS Publisher en IRIS. Hij is ook goed bekend met DAMO. Henk is daarnaast bekend met methoden en technieken van het testen van software, en heeft bij Nieuwland in verschillende projecten de testwerkzaamheden voor zijn rekening genomen.

Vaardigheden

GIS: ArcGIS (met onderwerpen als: Modelbuilder, Python, gegevensbeheer, analyses), ArcGIS Server GeoWeb, ArcGIS Online, IRIS, INTWIS, WebGIS Publisher, DAMO, QGIS, FME, Flamingo

Databases: Oracle, Access, SQL

Kantoorsoftware: MS Office

Overig: TMAP Next (testmethode), ASL, BiSL, Business Objects Designer, Uitvoering Handhavingsbeleid, Cursus Klantgericht handelen

Saman

profiel300

Senior Consultant GIS, Databases en Servertoepassingen

Relevante werkervaring: 17

Opleiding: MSc. Geodesie, diverse losstaande cursussen en trainingen op het gebied van GIS, databases en serverbeheer.

Saman is een GIS specialist met veel kennis en ervaring op het gebied gegevens, databases en servertoepassingen. Hij heeft voor zeer uiteenlopende bedrijven gewerkt, vooral bij ingenieursbureaus en bij de Shell.

Saman heeft veel ervaring met het gebruik en de inrichting van FME (meer dan tien jaar) en FME Server. Daarnaast is hij goed thuis in SQL, in databases als Oracle, PostgreSQL en ArcSDE, en vertrouwd met ArcGIS Server en ArcGIS Online. Hij is ook een ervaren ArcGIS desktop gebruiker en hij heeft gewerkt met Python en andere scripting- en programmeertalen.

Vaardigheden

GIS: ArcGIS Online – Server – Desktop, ArcSDE, QGIS, Microstation, AutoCAD, Geomedia, DgDialog, Geoserver, FME, FME Server, Move3D

Databases: Oracle Spatial, PostgreSQL, SQL

Programmeren: Python, C#, .NET, VB

Overig: Scrum

 

Zoekt u tijdelijk versterking ?

Neem dan contact op.