NieuwlandGeo Blockchain technologie & vergunningscheck - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Blockchain technologie & vergunningscheck

Prechecken op vergunningsaanvragen

Blockchain & Geo inzetten voor de Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet heeft als doel burgers en bedrijven sneller van dienst te zijn. Bij het aanvragen van een vergunning moet de aanvrager ervan op aan kunnen dat zijn aanvraag gecontroleerd wordt uitgevoerd. Blockchain technologie in combinatie met geo-informatie lijken een voor de hand liggende combinatie om dit proces uit te voeren. NieuwlandGeo gaat dit in een Proof of Concept onderzoeken.

Context

Binnen de Proof of Concept richten we ons op de context van het bouwen of verbouwen van een pand. Er zijn vele factoren van invloed op het mogen bouwen of verbouwen van een pand.  Denk hierbij aan bestemmingsplannen, cultuurhistorische waarden, landelijke wetgeving en natuurlijk plaatselijke wetgeving (APV). Daarbij is er momenteel nog een veelvoud aan ‘losse’ vergunningen die moeten worden aangevraagd in de gecombineerde omgevingsvergunning aanvraag (vanuit het Omgevingsloket Online).

Huidige werkwijze

Een burger of bedrijf met de wens om te bouwen of te verbouwen zal voor een aanvraag van de bouwvergunning worden doorverwezen naar het Omgevingsloket Online. Op dit digitaal loket is een vragenboom geïmplementeerd die de vergunningsaanvrager moet voorzien van informatie over de aan te vragen vergunningen. Vanuit een zeer uitgebreid digitaal formulier, die door een leek moeilijk wordt begrepen, kan een gecombineerde aanvraag worden neergelegd bij de gemeente.

De gemeente pakt deze aanvraag op, waarbij er vanuit de combinatie van aanvragen wordt gekeken naar iedere vergunningsaanvraag afzonderlijk; de langslopende termijn is hierbij richtinggevend voor de beantwoordingstermijn van de aanvraag.  Indien alle vergunningen geaccordeerd, ontvangt de aanvrager een positief bericht. Met de komst van de DSO (Digitaal Stelsel Omgevingsvergunning) wordt de wet en de regelgeving verder vereenvoudigd, om dit proces te versnellen.

Toekomst?

Dit moet eenvoudiger en sneller kunnen! Het idee van de Proof of Concept is om op basis van de schat aan data die wij in Nederland bezitten, een aanvraag te voorzien van een positief advies of negatief advies. De aanvrager krijgt direct een eerste antwoord op zijn vergunningsaanvraag op basis van de locatie en de daarbij beschikbare gegevens.

Uit diverse basisregistraties, zoals de BRO, de BAG, de BGT, Kadastrale gegevens, Wet en regelgeving, bestemmingsplannen, Cultureel erfgoed gegevens, APV’s, en nog vele andere gegevens, is het mogelijk om direct een antwoord op een aanvraag te formuleren. Is dit toekomt? Wellicht in de uitvoering, maar technisch is dit realiseerbaar.

De aanvrager (burger of bedrijf), selecteert of tekent op een interactieve kaart de locatie waar deze wil gaan bouwen. Er worden daarbij nog een aantal aanvullende gegevens gevraagd (bijvoorbeeld -indien niet getekend- de goothoogte, gevelbreedte, nokhoogte, etc).

Van deze diverse beschikbare gegevens en mogelijk in diverse kaartlagen, wordt een analyse uitgevoerd. De gegevens worden geanalyseerd tegen de vigerende wet- en regelgeving. En middels blockchain technologie is het mogelijk om regelgeving, maatregelen en locatiegegevens te vergelijken/te verifiëren en geautomatiseerd te komen tot een besluit.

Het voordeel is dat de aanvrager direct kan worden geïnformeerd of een aanvraag een positief of negatief advies krijgt. Dit advies wordt eveneens bij een medewerker van de gemeente of adviserende instantie voorgelegd, die daarbij op deelgebieden (deelvergunningen) een positief of negatief advies ontvangen.

Breed toepasbaar

Deze methodiek is breder toepasbaar dan de DSO. In primaire zin kan het generiek kaartbeeld en de blackchainmodule worden ingericht voor een diversiteit aan processen en besluitvorming. Echter voor de pilot richten we ons op het vergunningenproces.

Belangstelling?

Wenst u meer informatie, dan kunt u contact met Nieuwland opnemen.