NieuwlandGeo Privacy- en cookiebeleid - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Nieuwland Automatisering B.V.


Werkend onder de naam
Nieuwland Geo-Informatie

H. van Suchtelenweg 4
6703 CT Wageningen
T: 0317 421 711
E: geo@nieuwland.nl

K.v.K. Arnhem 09146605

Privacy

Ons privacy beleid

We weten dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe doen we dat precies?

Je meldt je aan bij onze website, neemt deel aan een training of schrijft je in voor een nieuwsbrief. Als je diensten van Nieuwland gebruikt, vragen we om persoonlijke gegevens die we nodig hebben om je goed van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Gebruik

We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruiken we deze gegevens niet om je andere informatie toe te sturen. Heb je een document gedownload, dan benaderen we je hooguit om je te vragen naar feedback. We geven je persoonsgegevens ook niet aan derden, tenzij dat duidelijk staat aangegeven. Je gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de autoriteiten, wanneer de wet dat verplicht.

Jonger dan 16

Als je jonger dan 16 jaar bent moeten je ouders/verzorgers toestemming te geven dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Bewaren en beschermen

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig. Als je je bijvoorbeeld uitschrijft voor een nieuwsbrief, verwijderen we je gegevens op dat moment. We verwerken en beveiligen persoonsgegevens zorgvuldig.

Jouw gegevens

Je kunt je gegevens opvragen, laten aanpassen of verwijderen door een verzoek naar onderstaand e-mailadres te sturen: privacy@nieuwland.nl

Voor nieuwsbrieven kun je je ook online afmelden. Je gegevens worden dan uit de verzendlijst van de nieuwsbrief verwijderd.

Uitzondering

Je kunt je gegevens niet laten verwijderen als we deze gegevens nodig hebben om een overeenkomst met je uit te voeren, of je gegevens om een andere reden nog noodzakelijk zijn om te bewaren. Bijvoorbeeld als je een subsidie aanvraagt.
Als je bij ons solliciteert, bewaren we je informatie voor de duur van de sollicitatieprocedure tenzij je toestemming geeft voor een langere periode, bijvoorbeeld als je in de toekomst gedetacheerd wilt worden door ons.

Kosten

Een verzoek voor opvragen, laten aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens is gratis, behalve als het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. Dan kan Nieuwland besluiten je verzoek niet te behandelen, of je een vergoeding van administratieve kosten tot € 500 per verzoek te vragen.

Heb je een klacht?  

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken, dan kun je bij Nieuwland een klacht indienen. Je kan het klachtenreglement opvragen via privacy@nieuwland.nl. Als je vindt dat wij je klacht niet goed behandelen, kun je je klacht ook melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om het privacy beleid te wijzigen binnen de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen je informeren over wijzigingen in het privacy beleid.

Cookiebeleid

Van bezoekers aan de website van Nieuwland worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Via tracking cookies kunnen organisaties internetgebruikers over meerdere websites volgen en zo grote hoeveelheden persoonsgegevens verzamelen. Aan de hand van analyses en het combineren van persoonsgegevens hebben bedrijven de mogelijkheid om de gebruiker in een categorie te plaatsen (profilering). Hierdoor kunnen zij hen gerichter benaderen met bijvoorbeeld gepersonaliseerde advertenties.

Deze tracking cookies zijn alleen toegestaan als de websitebezoeker hierover wordt geïnformeerd en hiervoor vooraf toestemming geeft. We plaatsen geen tracking cookies.

Deze website maakt gebruik van analytische cookies waarmee uitsluitend geanonimiseerde gegevens worden verzameld over het gebruik van deze website. De statistieken die hiermee worden opgebouwd, worden niet gedeeld met derden en dienen louter voor het verbeteren van de eigen website.

Eén cookie wordt gezet om de pop-up voor inschrijving van de nieuwsbrief te voorkomen voor het geval u binnen een week op onze site terugkeert. Hiermee willen we irritatie voorkomen.

We gebruiken de analytics cookies nooit om het surfgedrag van bezoekers op onze website of elders op het internet te volgen. We willen enkel weten hoeveel mensen onze site bezoeken en welke content het meeste wordt geraadpleegd. Bekijk je deze site dan ga je akkoord met het plaatsen van genoemde cookies.

Als u niet akkoord gaat met gebruik van deze cookies, dan kunt u deze via de instellingen van uw browser uitschakelen. Houd er rekening mee dat cookies automatisch door uw browser worden ingeschakeld. Als u bezwaar heeft, dient u het gebruik van cookies zelf uit te schakelen via de browserinstellingen.

Om social media-integratie mogelijk te maken, maken o.m. LinkedIN, Facebook en Twitter eveneens gebruik van cookies. Als u in de toekomst niet meer wil dat derden cookies plaatsen, pas dan de browserinstellingen aan zodat cookies van derden geweigerd worden en/of schakel de ‘do not track’ functionaliteit van de browser in.