NieuwlandGeo Video's - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Video’s van de Apps & Maps

De app&map is een werkzaam hulpmiddel bij het uitvoeren van werkzaamheden onderweg.
Overtuig u van de veelzijdigheid van onze Apps & Maps.

 

Dijkwacht: de ogen en oren bij hoogwater

In het geval van hoogwater of een calamiteit bij een dijk of waterkering moet een waterschap snel kunnen handelen. Het digitale systeem ‘Dijkwacht in Control’ biedt de oplossing. Zodra een dijkwacht een calamiteit registreert in het systeem, start het proces waarin alle betrokkenen automatisch, tijdig en juist geïnformeerd worden.
Het systeem zet per gebied acties uit en prioriteert deze op urgentie. In een digitaal totaaloverzicht (dashboard) kan iedereen de stand van zaken bijhouden.

Werkplanning Maaien

Welke vlakken moeten er worden gemaaid? En wanneer? Vanaf nu staat de planning in een App met een kaart. Uitvoerders, onderhoudsmedewerkers, servicemedewerkers en externe aannemers beschikken met de App Maaibeheer over alle gegevens voor de werkzaamheden.

De Inspectie App

Inspecteurs hebben een forse lijst aan onderwerpen die ze langs moeten lopen om hun inspecties uit te voeren. Met papieren formulieren en een onhandzame kaart is het een hele toer om een inspectie uit te voeren. Deze App is ontwikkeld om inspecties op locatie te verrichten.
Met de DigispectieApp kan de inspecteur ook zonder internet de inspectie uitvoeren; de App werkt ook offline en de synchronisatie van gegevens wordt uitgesteld tot er (wifi) verbinding is.

Meten & Melden

Met deze mobiele applicatie kunnen medewerkers van het waterschap in het veld metingen opvoeren van stuwen en peilbuizen. In dezelfde app maken buitendienstmedewerkers (schade-) meldingen over kunstwerken of locaties die door het waterschap worden beheerd.

Mura Mobiel

De vangstregistratie-app voor de waterschappen optimaliseert het werkproces voor bestrijders in het veld. Nooit meer zoeken op een kaart maar vinden in de digitale kaart van de app. Unieke aan deze app is dat informatie op een database op de smartphone staat met een synchronisatie naar de centrale server. Dus ook offline kan er mee gewerkt worden.


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Samenwerken met behulp van een App

Vraag Sjaak Dieleman