0317 42 17 11 Mail ons

Wat is de toegevoegde waarde van geo voor een veiligheidsregio

De veiligheidssector heeft behoefte aan medewerkers met kennis van Geografische Informatie Systemen. Een nieuwe, op de sector gerichte opleiding, levert...
Lees meer
Wat is de toegevoegde waarde van geo voor een veiligheidsregio

WebGIS App voor bodemmonsters en biodiversiteit

Opleiding Applied Geo-Information Science (HAS) Vastleggen van bodemmonsters en biodiversiteit Studenten van de opleiding Applied Geo-Information Science (voorheen Geo Media &...
Lees meer
WebGIS App voor bodemmonsters en biodiversiteit

bommen opsporen en locatie exact vastleggen

AVG + WebGIS App + MarXact Op zoek naar de exacte locatie Menno Abee is manager bij AVG Explosieven Opsporing...
Lees meer
bommen opsporen en locatie exact vastleggen

Mutatiesignalering met behulp van A.I.

Readar plus Onemap Mutatie detectie op basis van luchtfoto's Eigenlijk is het heel simpel. Door een recente luchtfoto te vergelijken...
Lees meer
Mutatiesignalering met behulp van A.I.

Blockchain technologie & vergunningscheck

Prechecken op vergunningsaanvragen Blockchain & Geo inzetten voor de Omgevingswet Het Digitaal Stelsel Omgevingswet heeft als doel burgers en bedrijven...
Lees meer
Blockchain technologie & vergunningscheck

Hoe open (satelliet)data en GIS bijdragen aan het bereiken van meer voedselzekerheid

Watermanagement Landbouw is een van de belangrijkste watergebruikers in de wereld. Om in de toekomst voedselzekerheid te bereiken, is het...
Lees meer
Hoe open (satelliet)data en GIS bijdragen aan het bereiken van meer voedselzekerheid

Natuurbeheerplannen en subsidie aanvragen

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Sinds 2016 kennen we in Nederland het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Kern van het ANLb...
Lees meer
Natuurbeheerplannen en subsidie aanvragen

Zaakgericht werken en geo-informatie

Zaaksystemen en geo. Zaakgericht werken is een manier van werken die vooral wordt toegepast in overheidsorganisaties maar in toenemende mate...
Lees meer
Zaakgericht werken en geo-informatie

Eeuwigdurende erfpacht: e-learning voor kennisoverdracht

Kennisoverdracht bij een nieuwe regeling Hoe introduceer je een nieuwe regeling en hoe zorg je dat 140 medewerkers goed op...
Lees meer
Eeuwigdurende erfpacht: e-learning voor kennisoverdracht

Hoogwater en dijkbewaking

Hoogwater in Nederland Bij Lobith stroomde op 8 januari 2018 en de dagen erna meer dan 6,5 miljoen liter water...
Lees meer
Hoogwater en dijkbewaking
Wat is de toegevoegde waarde van geo voor een veiligheidsregio

De veiligheidssector heeft behoefte aan medewerkers met kennis van Geografische Informatie Systemen. Een nieuwe, op de sector gerichte opleiding, levert de cursisten een goede basis om aan de slag te gaan.

Lees meer...
WebGIS App voor bodemmonsters en biodiversiteit

Opleiding Applied Geo-Information Science (HAS) Vastleggen van bodemmonsters en biodiversiteit Studenten van de opleiding Applied Geo-Information Science (voorheen Geo Media & Design) van de HAS Hogeschool verdiepen zich in de gehele data-science cirkel, waarin het verzamelen, analyseren en visualiseren van geografische…

Lees meer...
bommen opsporen en locatie exact vastleggen

AVG + WebGIS App + MarXact Op zoek naar de exacte locatie Menno Abee is manager bij AVG Explosieven Opsporing Nederland: “AVG is een grote organisatie die dit jaar 100 jaar bestaat en heeft circa 220 mensen in dienst. AVG…

Lees meer...
Mutatiesignalering met behulp van A.I.

Readar plus Onemap Mutatie detectie op basis van luchtfoto’s Eigenlijk is het heel simpel. Door een recente luchtfoto te vergelijken met een eerdere, kun je de verschillen opsporen en daarmee de veranderingen in een gebied. Om geen verkeerde conclusie te…

Lees meer...
Blockchain technologie & vergunningscheck

Prechecken op vergunningsaanvragen Blockchain & Geo inzetten voor de Omgevingswet Het Digitaal Stelsel Omgevingswet heeft als doel burgers en bedrijven sneller van dienst te zijn. Bij het aanvragen van een vergunning moet de aanvrager ervan op aan kunnen dat zijn…

Lees meer...
Hoe open (satelliet)data en GIS bijdragen aan het bereiken van meer voedselzekerheid

Watermanagement
Landbouw is een van de belangrijkste watergebruikers in de wereld. Om in de toekomst voedselzekerheid te bereiken, is het essentieel dat de watervoorraden op een duurzame manier worden gebruikt. Met remote sensing en GIS en gebruik van andere opendata kan men gewassen kaarten maken en de waterproductiviteit berekenen.

Lees meer...
Natuurbeheerplannen en subsidie aanvragen

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Sinds 2016 kennen we in Nederland het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Kern van het ANLb is het creëren en in stand houden van leefgebieden voor diersoorten waarvoor Nederland een internationale verplichting heeft. Het Agrarisch Natuur-…

Lees meer...
Zaakgericht werken en geo-informatie

Zaaksystemen en geo. Zaakgericht werken is een manier van werken die vooral wordt toegepast in overheidsorganisaties maar in toenemende mate ook in zorgorganisaties en onderwijsinstellingen. Een zaak is een samenhangende hoeveelheid werk met een aanleiding en resultaat, waarvan de kwaliteit…

Lees meer...
Eeuwigdurende erfpacht: e-learning voor kennisoverdracht

Kennisoverdracht bij een nieuwe regeling Hoe introduceer je een nieuwe regeling en hoe zorg je dat 140 medewerkers goed op de hoogte zijn van de werking van deze regeling? Amsterdam kent ‘voortdurende’ en ‘eeuwigdurende’ erfpacht. Bij voortdurende erfpacht wordt de…

Lees meer...
Hoogwater en dijkbewaking

Hoogwater in Nederland Bij Lobith stroomde op 8 januari 2018 en de dagen erna meer dan 6,5 miljoen liter water per seconde Nederland binnen. Dat is veel, maar het leidt tot waterstanden die we goed aankunnen. Onder meer dankzij de…

Lees meer...
Location is key

Geo-info internationaal Alle relevante informatie snel en eenvoudig beschikbaar hebben en dat met slechts een klik op de kaart. Dit is wat momenteel veel aandacht krijgt doordat we in Nederland aan de ‘vooravond’ van de invoering van de omgevingswet staan….

Lees meer...
Meerwaarde creëren met geo-informatie

“Hoe kunnen we meerwaarde creëren met geo-informatie?” Integratie volgens Nieuwland Maarten van der Hoek, directeur Nieuwland Geo-Informatie Voor geospecialisten is het een open deur, maar ‘locatie’ gaat een hele nieuwe rol spelen in de ICT. Het gebruik van geo-informatie is…

Lees meer...
Geografische data mining en business intelligence

Ga je meer zien door te voorspellen? Je hebt honderdduizenden gegevens in je database. Big data zou je kunnen zeggen. Maar als je deze data niet goed kunt bevragen, brengt het je nog geen informatie. Alsof je rijk bent maar…

Lees meer...
WebGIS Publisher en Globespotter

Cyclorama’s beschikbaar in WebGIS Publisher Nieuwland Geo introduceert een nieuwe koppeling met GlobeSpotter in WebGIS Publisher. GlobeSpotter is een webapplicatie die toegang geeft tot het beeldmateriaal van CycloMedia. De koppeling voorziet in interactie tussen de kaart en Cyclorama, de 360…

Lees meer...
DAMO conversie

DAMO Conversie De Stichtse Rijnlanden – Migratie waterobjecten naar DAMO DAMO Watersysteem (DAMO = DAtaMOdel) is het nieuwe gestandaardiseerde datamodel voor de watersysteemgegevens van de waterschappen. Sinds 2014 is DAMO Watersysteem beschikbaar als vervanger/opvolger van IRIS. In 2015 is daar…

Lees meer...