NieuwlandGeo Over NieuwlandGeo - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

De exacte locatie voor geo-informatie

NieuwlandGeo is kennis gedreven: een Geo-ICT bedrijf dat zich primair bezig houdt met ontwikkeling en beheer van informatiesystemen met een geografische component.

Geografische Informatie Systemen (GIS) worden steeds geavanceerder.
Dat de mogelijkheden zich steeds meer uitbreiden zien we terug in toepassingen op internet, maar ook aan het gebruik van geo-informatie op allerlei devices als een tablet, smartphone, PDA, handheld en notebook.

Schakel tussen techniek en creativiteit

Technieken worden creatief ingezet om beschikbare data informatief te presenteren, maar ook om werkprocessen te ondersteunen.

NieuwlandGeo biedt totaaloplossingen op het gebied van GIS-toepassingen en Location Based Services:

Geodata opzetten, kartografie, interactieve websites met GIS-functionaliteiten, dynamische sites, publicatie-tools, smartphone toepassingen, mobiel-GIS, Layar, effectieve presentaties en visualisaties, zowel voor intranet als internet.

Service gericht

Naast onze kernactiviteiten opleiden, adviseren en detacheren, richt NieuwlandGeo zich op het uitvoeren van projecten: ontwerp, applicatiebouw, beheer en onderhoud, coƶrdinatie, ondersteuning, conversie- en andere geodata-verwerkingsprojecten. Onze producten WebGIS Publisher, WebGIS App, Onemap en Gisratio worden door steeds meer afnemers ingezet.

Gebruikersondersteuning, servicedesk en hosting maken ons aanbod compleet.

Onze medewerkers hebben naast kennis van GIS vaak ook inhoudelijke kennis van vakgebieden als landschapsbeheer, natuur, water, ecologie, milieu, verkeer en ruimtelijke ordening.

Alles over GIS en geo-informatie

Vraag vrijblijvend advies