NieuwlandGeo Geo-ict diensten
0317 42 17 11 Mail ons

Geo-ICT: ondersteuning voor gebruikers en applicatie

Organisaties die met GIS werken, kiezen vaak voor een organisatie brede en geïntegreerde aanpak van de Geo-informatie voorziening. De complexiteit en brede inzet van een GIS vraagt om goede technische en gebruikersondersteuning.  Nieuwland Geo-Informatie kan u op verschillende wijze van dienst zijn.

Applicatiebeheer

Door u aangeleverde of door Nieuwland ontwikkelde applicaties of applicatie onderdelen kunnen door Nieuwland beheerd en onderhouden worden. Onze expertises beslaat het terrein van algehele gebruikersondersteuning van incident – en probleemafhandeling, releasebeheer, documentatie en opleidingstrajecten tot het faciliteren van systeemomgevingen (virtuele omgevingen, hosting et cetera) inclusief alle onderliggende en aanverwante procedures en rapportages.

geo-ict en publicatie van uw geodata in WGP

Applicatie Testen

Onafhankelijk van uw leverancier kan Nieuwland u ondersteunen bij de acceptatie van applicaties die u extern of intern ontwikkeld heeft.
Met medewerking van uw vaktechnische medewerkers maakt Nieuwland onafhankelijke en toegespitste Uses cases en testgevallen. Advisering rondom deze processen behoort ook tot onze dienstverlening.

Geo-Ict & Hosting: interactieve kaarten

Onze expertise op GIS gebied strekt zich ook uit tot (web-)hosting. Zoals u gewend bent van Nieuwland geldt ook voor deze diensten dat wij ons richten op de wensen en mogelijkheden van de klant. Van simpele tot complexe projecten: we hebben de noodzakelijke disciplines in huis.

Geodata hosting: uw data altijd beschikbaar

Voor veel organisaties is geografische data van kritisch belang. Er wordt daarom veel geïnvesteerd in het up-to-date houden van de bestanden. Vervolgens is het van belang dat de gegevens door alle belanghebbenden eenvoudig ingezien en eventueel bewerkt kunnen worden. In ieder geval op veilige en betrouwbare wijze en het liefst onafhankelijk van locatie en tijdstip.

Voor alle belangrijke GIS-omgevingen zijn Internet Applicatie Servers op de markt gebracht. Deze maken het mogelijk om plaats- en platform onafhankelijk geografische informatie in te zien en te bewerken.

Geodesk: nazorg, onderhoud en beheer

Klanten die ons hun applicaties toevertrouwen verdienen onze service. Over de wijze van dienstverlening aan u, maken we graag heldere afspraken: dan weet u wat u kunt verwachten, dan weten wij wat we moeten doen.

Deze wederzijdse verwachtingen leggen we vast in een Service Level Agreement (SLA).

Onze hosting- en beheerservice ondersteunen we met een servicedesk: een telefoonnummer en een service-webapplicatie. Klanten (applicatiebeheerders) kunnen hier hun vragen stellen, meldingen doen en wensen formuleren.
Ons serviceteam pakt de melding op en gaat ermee aan de slag conform de afspraken die daarover in het SLA zijn gemaakt.

De vastlegging van de melding zorgt ervoor dat alle meldingen in de beheerperiode worden geregistreerd. Dit geeft u als klant op het eind van de periode de benodigde informatie waarop u kunt sturen: moet de applicatie worden aangepast of behoeft het beheer anders te worden ingericht?

Geodesk van Nieuwland dient de ondersteuning van uw werkproces. Dat is ons uitgangspunt.

Opleidingen: van beginners tot specialisten

Nieuwland is een begrip op het gebied van opleidingen voor geografische informatie: al meer dan twee decennia een  breed en innoverend aanbod.

U kunt bij ons terecht voor vrijwel alle GIS-opleidingen, én voor alle combinaties van GIS en internet.

Geografische Informatie Systemen (GIS) worden steeds geavanceerder. Grondige kennis van de mogelijkheden van een GIS wordt daarmee steeds belangrijker. Deze kennis varieert van basisvaardigheden met een eenvoudig GIS-pakket tot begrip van hele implementatietrajecten.

Of het nu gaat om het leren werken met bijv. ArcGIS, het opzetten van een relationele database of het bouwen van een applicatie, u leert het in onze modulen en opleidingen.

Kijk voor het aanbod op onze pagina’s over opleidingen.

Detacheringen: de juiste persoon voor uw werkzaamheden

Nieuwland levert landelijk vakkundige professionals. Ons motto: De juiste persoon op de juiste plaats.

Voor meer informatie over personeelsdiensten, het inhuren van personeel en ons aanbod aan medewerkers; Detacheringen

Vraag naar onze gerichte dienstverlening

Info over Geo-ICT?