NieuwlandGeo Impressum - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Nieuwland Automatisering B.V.


Werkend onder de naam
NieuwlandGeo

H. van Suchtelenweg 4
6703 CT Wageningen
T: 0317 421 711
E: geo@nieuwland.nl

K.v.K. Arnhem 09146605

BTW NL816937722B01

Aansprakelijkheid
Nieuwland Automatisering B.V. streeft ernaar om op of via deze website correcte en actuele informatie te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Nieuwland Automatisering B.V. is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden op de site. Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie.

Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen schriftelijke correspondentie uitgaande van en ondertekend door een bevoegde persoon van de Nieuwland Automatisering B.V. bindt Nieuwland. Het gebruik van de informatie van de website op welke wijze dan ook komt uitsluitend voor rekening en risico van de gebruiker met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van de Nieuwland Automatisering B.V.

Via hyperlinks op onze site wordt u soms verwezen naar sites van derden. Nieuwland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die daarop wordt aangeboden.

Hergebruik van informatie
De afbeeldingen en tekst op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Nieuwland Automatisering B.V. verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, opslag in een geautomatiseerd systeem of anderszins.

Privacy beleid

Zie: Privacy- en cookiebeleid

Detacheringen

Nieuwland Automatisering B.V. levert personeelsdiensten op basis van Detacheringen. Bij een aanvraag voor een gismedewerker ontvangt u van ons de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden detachering 2017

Producten en Diensten

Nieuwland Automatisering B.V. maakt als leverancier in de IT- en internetbranche gebruik van de Algemene Voorwaarden, opgesteld door de branche-organisatie van IT-leveranciers ( Nederland ICT ).

nederland-ict_logo

Nederland ICT Voorwaarden 2014

Voor het verlenen van service op producten en applicaties stellen we in samenspraak met onze klanten een Service Level Agreement op.

Opleidingen

Bij het inschrijven op een opleiding of cursus worden u de bijbehorende voorwaarden aangeboden.

Algemene voorwaarden opleidingen

Behandeling van klachten

Bent u niet tevreden bent over de producten en/of diensten van Nieuwland Automatisering B.V. dan kunt u conform ons klachtenprotocol twee wegen bewandelen.

1) U neemt contact op met een vertrouwenspersoon.

2) U dient officieel een klacht in.

Lees hiervoor het Klachtenreglement Nieuwland Automatisering


Vraag om een gratis advies

Neem vrijblijvend contact op