NieuwlandGeo Hoogwater en dijkbewaking - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Hoogwater en dijkbewaking

Hoogwater in Nederland

Bij Lobith stroomde op 8 januari 2018 en de dagen erna meer dan 6,5 miljoen liter water per seconde Nederland binnen. Dat is veel, maar het leidt tot waterstanden die we goed aankunnen. Onder meer dankzij de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, waarbij het rivierwater meer ruimte krijgt om weg te komen.

Hoogwater zorgt wel voor extra alertheid bij de waterschappen. De waterschappen bereiden zich voor op extreme omstandigheden en calamiteiten, bijvoorbeeld door in gezamenlijk verband te oefenen met de veiligheidsdiensten. Zo lopen er honderden dijkwachten te patrouilleren langs de kilometerslange dijken die ons land kent.

Hieronder een verslag van een dergelijke oefening.

Deining en Doorbraak

Langs de grote rivieren in Midden en Oost Nederland werd van 25 tot en met 29 september de grootschalige hoogwateroefening ‘Deining en Doorbraak’ gehouden. Ruim duizend dijkwachten gingen woensdag 27 september de dijk op om 1147 km rivierdijk te inspecteren.

Vijf waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie deden mee. Door samen te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier wilden de crisispartners hun samenwerking op alle niveaus testen en zien hoe hun crisisaanpak in de praktijk verloopt.

Dijkwachtlopen met de DijkwachtApp

Het bericht dat het water in de Rijn bij Lobith een kritieke hoogte bereikte was het startsignaal van de oefening. Achter de dijken langs Rijn, Waal en IJssel wonen en werken ruim vier miljoen mensen. De dijken moeten ook bij extreem hoogwater de bewoners van het gebied blijven beschermen.

In het geval van een hoog water calamiteit vinden er continu inspecties plaats op en rond de keringen, om een permanente vinger aan de pols te houden ten aanzien van de conditie van de kering.

Op de dijkposten van waterschap Vallei en Veluwe werd een nieuw instrument ingezet tijdens de hoogwateroefening: de Dijkwachtkaart. Deze kaart toonde alle meldingen die de dijkwachten van het waterschap deden met de DijkwachtApp.

Wachtlopen: ogen en oren van het waterschap

Met de DijkwachtApp kunnen patrouillelopers van een waterschap ten tijde van hoog water op een gestandaardiseerde manier meldingen registreren. De gebruiker dient, afhankelijk van het soort melding dat hij maakt, een aantal vragen verplicht in te vullen. Hij of zij kan desgewenst ook een aanvullende opmerking en foto toevoegen.

De melding wordt vervolgens opgeslagen en kan doorgestuurd worden naar een centrale database omgeving. Daarbij wordt er, op basis van de ingevulde antwoorden, een objectieve ‘ernst’ bepaald aan de hand van een score. Dit gebeurt aan de hand van een systematiek die ontwikkeld is door Waterschap Rivierenland.

In een aparte Dijkwachtkaart (in WebGIS Publisher), worden de meldingen ontsloten. Op de kaart kan een melding worden aangeklikt om te bekijken welke informatie in het veld is geregistreerd. Tevens kan er in deze kaart een maatregel aan de melding worden gekoppeld die vervolgens in de DijkwachtApp weer zichtbaar wordt. De dijkwachters kunnen vervolgens de meldingen monitoren.


Foto: Benno Wonink Fotografie

De dijkwachten van het waterschap Vallei en Veluwe waren uitgerust met de DijkwachtApp. Het was de eerste keer dat het waterschap de app toepaste bij een grootschalige inzet.Tijdens de oefening bleek dat de dijkwachten snel met de DijkwachtApp konden werken en dat app goed functioneert. De dijkwachten waren positief over het gemak en de gestructureerde manier waarop ze melding konden maken van hun waarnemingen.

Waar voorheen de meldingen per telefoon werden gedaan bij de ingerichte dijkpost, bleek dat er op de dijkpost nu veel meer rust was: de melding kwamen via de app binnen waardoor er minder werd gebeld. Door een melding via de app te doen is de locatie meteen bekend (GPS-positie) en een meegestuurde foto geeft direct inzicht in de situatie.

Dijkwachtkaart: meldingen op kaart

Met de Dijkwachtkaart in WebGIS Publisher kan een geautoriseerde gebruiker registraties (inclusief eventueel gemaakte foto’s en toegevoegde opmerking) die in het veld gedaan zijn met de DijkwachtApp inzien. De registraties worden getoond op een ondergrondkaart.

Op de themakaart kun je

– het kaartbeeld beïnvloeden door kaartlagen aan- of uit te zetten, in combinatie met verschillende ondergronden of een luchtfoto.

– de door het systeem berekende objectieve ernst van een registratie zien aan de kleur van het symbool op de kaart en de totaalscore in de getoonde informatie.

– de getoonde registraties op de kaart filteren op status, inspecteur, datum, score, of formulier.

– een maatregel invoeren gekoppeld aan een registratie, die vervolgens in de DijkwachtApp zichtbaar wordt.

Waterschap Vallei en Veluwe:

Het gebruik van de DijkwachtApp zorgt voor rust en overzicht doordat meldingen centraal en op de digitale kaart op de dijkpost binnenkomen.
Jasper van Voorst, Calamiteitenadviseur

Meer informatie


Vragen over de DijkwachtApp? Stel hieronder uw vraag.

[contact-form-7 id=”45″ title=”Contactformulier 1″]