NieuwlandGeo Hoe open (satelliet)data en GIS bijdragen aan het bereiken van meer voedselzekerheid - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Hoe open (satelliet)data en GIS bijdragen aan het bereiken van meer voedselzekerheid

Watermanagement

Landbouw is een van de belangrijkste watergebruikers in de wereld. Om in de toekomst voedselzekerheid te bereiken, is het essentieel dat de watervoorraden op een duurzame manier worden gebruikt.

Voor effectief nationaal watermanagement moeten ministeries weten welke gewassen verbouwd worden. Nieuwland Geo en eLEAF hebben in opdracht van de FAO een opleiding opgezet over het maken van regionale landgebruik- en gewassenkaarten met gebruik van open satelliet data en open source GIS tools. Met WaPOR, een nieuwe online tool, kan men de waterproductiviteit volgen via informatie over landbouwgrondgebruik, gewascycli en biomassaproductie.

Water, een beperkte hulpbron

Er is wereldwijd een toenemende vraag naar gewassen, en in veel delen van de wereld wordt vers water steeds schaarser. Dit is niet alleen een probleem in aride en semi-aride regio’s. Langdurige perioden van droogte gebeuren overal, ook in Europa. Er wordt voorspeld dat bijna het hele Afrikaanse continent en het Midden-Oosten in 2025 te kampen zullen hebben met waterschaarste.

Bewaking van de waterproductiviteit

Gezien de druk op waterbronnen is het cruciaal om te controleren hoe efficiënt boeren het beschikbare water gebruiken. Een van de mogelijke manieren om dit te doen is door de hoeveelheid geproduceerde biomassa per kubieke meter verbruikt water te beoordelen: de waterproductiviteit. Met het oog hierop ontwikkelt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) momenteel WaPOR, een operationele en open toegangsdatabase, om de productiviteit van landbouwwater in bijna realtime-bewaking te volgen.

Met deze informatie kunnen gebruikers:

  • gebieden vinden waar de waterproductiviteit te laag is
  • oplossingen voorstellen om water efficiënter te gebruiken
  • waterdruk verminderen
  • bijdragen aan een duurzame toename van de landbouwproductie

 

remote sensing en GIS

Remote sensing en GIS in Tunesië

De Wageningse bedrijven Nieuwland Geo en eLEAF hebben, samen met IHE Delft Institute for Water Education, in een gezamenlijk project voor de FAO een opleiding opgezet waarin landen kunnen leren om landgebruik- /gewassenkaarten te maken op basis van open data, Remote Sensing en GIS.

In de opleiding leren de deelnemers een kaart te maken van het actuele landgebruik in hun regio.

Met het toepassen van de open WAPOR-data krijgen de deelnemers vervolgens inzicht in de waterproductiviteit.

De opleiding is bij het Ministerie van Landbouw in Tunesië in het Frans aangeboden. Tijdens de opleiding werden de studenten geleerd waar ze open remote sensing data kunnen downloaden en hoe de beelden te pre-processen met gebruik van QGIS.

Tijdens een veldwerk module werd geleerd hoe veldgegevens voor het maken van een landgebruik/gewassenkaart te verzamelen en in te voeren.

Tijdens twee periodes ‘distance support’ hebben de deelnemers zelf veldgegevens ingezameld en vervolgens een eerste versie van een gewassenkaart voor een gekozen provincie gemaakt. Het resultaat is uitvoerig besproken en is op basis van advies van de docenten verder verbeterd.

Deze opleiding wordt momenteel ook in andere MENA landen aan geboden.

Meer informatie kunt u krijgen bij Peter Kaspers, telefonisch bereikbaar via 0317 421711

Tijdens de Geobuzz op woensdag 21 november vertellen Karin Viergever en Peter Kasper tijdens een lezing over het project in Tunesië.

 


Transfer of expertise in crop mapping by remote sensing

FAO is conducting training on remote sensing-based crop mapping for qualified Tunisian staff and agricultural engineers representing different directorates of the Ministry of Agriculture, Hydraulic Resources and Fisheries. The overall perspective of this training is to be part of the implementation of the 2030 Agenda for Water Efficiency, Productivity and Sustainability. The workshop is the culmination of a training program developed within the framework of a Swedish International Cooperation Agency (SIDA) project. The training sessions, which were initiated in April 2018 and went on through September 2018, were designed and developed in collaboration with private sector service providers Nieuwland and eLeaf.

The monitoring of cultivated land is imperative in order to estimate the productivity of water and allow better management in the event of drought. These training activities, which included weekly learning sessions, included not only theoretical components but also real and concrete practical assignments. The trainees benefited from the employment of software, manuals and equipment in order to acquire know-how and skills that are essential for the production of reliable data on the growing areas and their surroundings.

By working with available satellite imagery and using advanced image processing and classification software, participants were able to share the information collected between themselves. It should be emphasized that this training is the initiation of a dynamic that is basing its sustainability on the monitoring and transfer of this expertise that this first target group working at Jendouba can provide to the other governorates. The monitoring of cultivated land is a constant and regular task that requires regular updates to better develop planning strategies.

The September 25-27 session was the fifth and final block of the training program. During the day of 25 September, 2018, at the opening of the workshop, the feedback from the mapping exercise allowed the trainees to discuss the maps produced by the three fieldwork groups that covered the Jendouba Governorate. This training equipped the experts with a mastery of the cartography of crops, allowing them to be able to autonomously produce regular estimates on the cultivated zones and types of crops and also to deduce from them the farming practices, such as the methods of irrigation. The day of the 27th was dedicated to the discussions on the achievements and future prospects of the training.

The Minister of Agriculture, Hydraulic Resources and Fisheries chaired the closing session with the Representative of FAO and presented certificates to the trained managers. On this occasion, the minister thanked FAO and the Swedish International Cooperation Agency (SIDA) for their support, stressing its importance for Tunisia in the efficient and effective management of its water resources in agriculture

Tunis, 25–27 September, 2018

FAO strengthens monitoring of cultivated land in Jendouba

Source: FAO Regional Office for Near East and North Africa