NieuwlandGeo Location is key - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Location is key

Geo-info internationaal

Alle relevante informatie snel en eenvoudig beschikbaar hebben en dat met slechts een klik op de kaart. Dit is wat momenteel veel aandacht krijgt doordat we in Nederland aan de ‘vooravond’ van de invoering van de omgevingswet staan. In de geografische wereld is het op deze manier verkrijgen van informatie al jaren gemeengoed. Met de invoering van de omgevingswet krijgt het een nieuwe impuls.

WebGIS

In de afgelopen jaren is er intensief gewerkt aan diverse software oplossingen, waaronder WebGIS. Een in Nederland alom bekend begrip; een oplossing die op vele fronten wordt toegepast. Daar waar de Nederlandse overheid eigenlijk grootgebruiker is van een dergelijke toepassing, zien we ook steeds vaker dat het bedrijfsleven deze toepassingen adapteert. En dat is ook logisch! Wie wil dat nu niet, op basis van een ‘klik’ op de kaart relevante bedrijfsinformatie (processen, documenten, meetinformatie, etc.) direct inzichtelijk hebben/maken, gekoppeld aan de locatie.

Nederland is als kennisland vooraanstaand in de ontwikkeling van diverse innovatieve software oplossingen, althans dat vinden we zelf.  Zonder gekheid, we zijn ver in de ontwikkeling en dat wordt ook gewaardeerd bij onze (verre) buren.

Meerwaarde

Nieuwland  is al ruim dertig jaar actief in de geo-informatie sector binnen én buiten Nederland. Vanuit Nieuwland willen we aan bedrijven meerwaarde leveren door het toepassen van ‘geo’ binnen bestaande applicaties. Maar ook als standalone oplossing. Deze meerwaarde kunnen we in Nederland leveren maar ook zeker in het buitenland. We hebben daarom al snel gekozen onze generieke software meertalig uit te leveren.

Hmm, nu de software er klaar voor is, hoe gaan we deze dan bekend maken bij onze buren? Eigenlijk was dit antwoord al snel gevonden, via betrouwbare partners gevestigd in het buitenland. Binnen no-time zijn de connecties met Italië, Spanje, Duitsland en Afrika gelegd.  Eerst oriënterende gesprekken, om te leren hoe er met geo-informatie in het buitenland wordt omgegaan. Of er al applicaties worden gebruikt en hoe deze worden ingezet. Daarna zijn we begonnen met de eerste uitrol van onze applicaties.

Bureaucratie?

Nou ja, zoals je waarschijnlijk al had verwacht, is de toepassing in al deze landen op een andere manier opgezet. Gezien we vanuit Nieuwland veel bij overheidsorganisaties acteren, vonden we het logisch dat we dit in de andere landen ook als startpunt namen.

Het voornaamste punt is inzicht krijgen in de wijze waarop de hazen lopen in het buitenland. Hiërarchie en bureaucratie zijn in Nederland, vergeleken met vele andere landen, toch minder aanwezig.. Zelfs besluitvormingsprocessen gaan bij Nederlandse overheden snel, wie had dat gedacht!

Vernieuwing

Wel hebben we gemerkt dat er veel behoeft is aan vernieuwing. Organisaties in het buitenland willen nieuwe technologieën toepassen en werken met BIM, Linked data, BIG data en andere ons wel bekende vakgebieden. De partijen die we hebben gesproken willen snel stappen maken in de digitalisering, gezien deze in de jaren van de crisis veelal hebben stilgestaan. Vooral bij de zuiderburen is de wens voor innovatie groot.

Informatie

Nederland loopt op het gebied van automatisering voorop, maar als het gaat informatisering dan loopt Nederland mijlenver voorop. Veel informatie is in Italië of Spanje nog niet voorhanden of het eigenaarschap van de informatie is op een dergelijke wijze geregeld dat deze niet beschikbaar is voor gebruik binnen automatiseringtrajecten. Dit vormt in projecten wel een leuke uitdaging. Daarnaast zijn het uitvoeren van projectwerkzaamheden over de grens erg leuk en geven vaak extra energie en enthousiasme.

Nieuwland in Afrika

Action Contre la Faim (ACF – http://www.actioncontrelafaim.org/en) gaat een data management en mapping platform opzetten voor zijn veld en remote sensing data in West Afrika. Dit werk moet worden gedaan als onderdeel van het OFDA-gefinancierde project “Bevorderen Resilience Through Improved Nutrition Coordination and Evidence” (PRINCE). Het doel van dit project is het ontwikkelen van een WebGIS-platform dat veel gegevens kan opslaan en visualiseren, waarondervoedingsindicatoren, water, sanitatie, voedsel en onder andere demografische gegevens. Een krachtige interface – WebGIS Publisher – wordt hiervoor gebruikt  om alle betrokkenen (veldpersoneel, desicion makers, ontwikkelingsorganisaties, ambassades, UN, ….) toegang te geven tot en gemakkelijk data sets uit een verscheidenheid aan bronnen te publiceren. Het platform is gebruiksvriendelijk en kan ook door niet-technici eenvoudig gebruikt worden. Daarnaast is het krachtig genoeg om te gaan met grote datasets over de West-Afrikaanse regio.

Het project wordt beheerd door het regionale kantoor van West-Afrika van ACF in Dakar, Senegal en zal het West-Afrikaanse gewest bestrijken. Het wordt geïntroduceerd in Niger en heeft een levensduur van minimaal 4 jaar. Nieuwland is, samen met Hoefsloot Solutions en Hydroconsult, verantwoordelijk voor software ontwikkeling gebaseerd op WebGIS Publisher, training en implementatie van WebGIS Publisher.

Sjaak Dieleman

Maarten van der Hoek