NieuwlandGeo Meerwaarde creëren met geo-informatie - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Meerwaarde creëren met geo-informatie

“Hoe kunnen we meerwaarde creëren met geo-informatie?”

Integratie volgens Nieuwland

Maarten van der Hoek, directeur Nieuwland Geo-Informatie

Voor geospecialisten is het een open deur, maar ‘locatie’ gaat een hele nieuwe rol spelen in de ICT. Het gebruik van geo-informatie is lange tijd voorbehouden geweest aan grote organisaties. Gemeenten zijn daarvan een goed voorbeeld: geo-afdelingen functioneerden ‘op zichzelf’. Verbindingen met andere ICT-vragen waren lastig.

De kernvraag is: hoe kunnen wij meerwaarde creëren met geo-informatie? De vertolking van basisgegevens in vakspecifieke applicaties gaan we steeds meer op een kaart presenteren. Daar is absoluut behoefte aan: momenteel verdwijnt er veel energie, tijd en geld aan het koppelen van registraties. Het is nog steeds niet mogelijk om documentmanagementsystemen, zaaksystemen en vergunningsinformatie te verbinden aan geo-informatie. Door gezamenlijk bruggen te slaan en door procesinformatie te verrijken met geo maken we informatie visueel. Er zal een continue switch tussen het proces en de kaart plaatsvinden.

Samenwerking en partnerships

Onze keuzes voor de toekomst zijn gericht op partnerships. Er zijn partijen met marktspecifieke kennis. Met hen werken wij graag samen. Neem als voorbeeld het sociale domein, dat is voor ons echt een andere wereld. Op dit vlak willen wij de juiste leveranciers vinden om mee samen te werken in een partnership. Wij fungeren als geo-ICT-toeleverancier aan onze partners. Nieuwland Geo-Informatie heeft al ervaring met deze wijze van werken. Zo wordt WebGIS Publisher voor gemeenten reeds als C-Sam Publiceer door Crotec in de markt gepositioneerd. Wij zijn in feite een onderdeel van de Crotec-suite. Crotec implementeert een totale suite in de branche die zij het beste kennen.

Een ander voorbeeld is het embedden van WebGIS Publisher in het Webis Portal van Bakerware. Bakerware biedt onder andere een klantcontactcentrum en een digitaal loket voor belastingkantoren. Medewerkers van belastingkantoren kunnen met deze software direct zien wie er belt en welke gegevens bij deze klant horen. Binnen deze applicatie is WebGIS Publisher volledig geïntegreerd als kaartviewer. De viewer geeft direct inzicht aan de objecten waar belasting over wordt geïnd.

Onlangs is Nieuwland Geo-Informatie een samenwerking aangegaan met Omnimap, een moderne oplossing voor ketenintegratie waarbinnen informatie beschikbaar is, processen worden geregisseerd en ketenpartijen verbonden.
Deze informatie wordt beschikbaar gesteld in WebGIS Publisher die volledige is geïntegreerd in het zaaksysteem.

Wat wil je georganiseerd krijgen?

De vraag die Nieuwland Geo-Informatie vervolgens aan de klant stelt: “Hoe kunnen wij met geo-informatie toegevoegde waarde bieden?” Dat kan met software, maar ook in een project of middels een advies.

Het doel is ontzorgen. Als je kijkt naar productgericht ontwikkelen, dan willen we meerwaarde creëren met onze productlijnen: GISRatio, WebGIS Publisher en de Apps. Als we willen voldoen aan de flexibiliteit die van ons wordt verwacht moet ons team inspelen op de vele veranderingen en ontwikkelingen om ons heen. Denk daarbij aan thema’s als 3D, BIM, smart cities, big data.

Wij komen met een product dat continu doorontwikkelt. Je moet dan cyclisch kunnen schakelen. Door het toepassen van ‘Agile’-methodieken willen wij goed inspelen op veranderingen en producten in gezamenlijkheid met de klant doorontwikkelen.

Daarbij hebben we de focus gelegd op geo-informatie en het organiseren van een ecosysteem met partners. Dit om geo-informatie toe te voegen aan bestaande applicaties.

Lees het uitgebreide interview met Maarten van der Hoek in GISMagazine