NieuwlandGeo Mutatiesignalering met behulp van A.I. - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Mutatiesignalering met behulp van A.I.

Readar plus Onemap

Mutatie detectie op basis van luchtfoto’s

Eigenlijk is het heel simpel. Door een recente luchtfoto te vergelijken met een eerdere, kun je de verschillen opsporen en daarmee de veranderingen in een gebied. Om geen verkeerde conclusie te trekken moeten er geen valse verschillen worden meegenomen. Met andere woorden: het vergelijkingsmateriaal moet gelijkwaardig zijn.

Inmiddels zijn de eerste luchtfoto’s van 2021 ingewonnen. Net als de voorgaande jaarlijkse luchtfoto’s zal deze foto een belangrijke input zijn voor het updaten van een aantal basisregistraties.

Het opsporen en verwerken van veranderingen op basis van een luchtfoto is een arbeidsintensieve klus, maar erg waardevol omdat niet alle veranderingen vergunningsplichtig zijn. Readar vereenvoudigt dit monnikenwerk door met behulp van Artificial Intelligence mutaties op te sporen. Deze mutaties kunnen in Onemap beoordeeld worden, of direct worden doorgezet voor verwerking in bijvoorbeeld de BGT of WOZ.

 

Training

Het concept is eenvoudig, maar het automatisch vergelijken van luchtfoto’s is in de praktijk een stuk lastiger. Verschillen in onder andere perspectief, atmosfeer of zonnestand zorgt ervoor dat hetzelfde object er op verschillende foto’s anders uitziet. Hierdoor zijn echte verschillen lastig te vinden. Door het maken van een True Ortho, een DSM en een schaduwlaag voor elke luchtfoto/jaargang kunnen we deze invloeden minimaliseren voordat het AI-model aan het werk wort gezet.

Met behulp van duizenden voorbeelden van mutaties is vervolgens het AI model getraind, zodat het alleen permanente veranderingen detecteert op basis van data van twee jaargangen. Inmiddels is het ook mogelijk om een luchtfoto te vergelijken met de BGT en daar de verschillen uit te halen. Deze resultaten worden altijd eerst nog door Readar handmatig beoordeeld om vals positieven te verwijderen, voordat ze worden uitgeleverd.

Readar levert de mutaties aan als punten. Voor gebieden met veel mutaties, denk aan de reconstructie van een kruising of een nieuwe woonwijk, wordt een pologoon van het gebied geleverd.

Als een gemeente de bijhouding van de basisregistraties heeft uitbesteedt, dan ontvangt de verwerkende partij de signalering. In Onemap kunnen gemeenten de resultaten beoordelen en doorzetten naar de juiste workflow.

Meer weten?

Neem contact op