NieuwlandGeo nieuw WGP App en WGP Portaal - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

9e Gebruikersdag WebGIS Publisher

Nieuw:  WebGIS App & WebGIS Publisher Portaal

Twee keer per jaar organiseert Nieuwland Geo-Informatie een gebruikersdag WebGIS Publisher om de ontwikkelingen van de WGP software te presenteren. Op 5 november jl. kwamen de gebruikers voor de 9e keer naar Wageningen. En opnieuw werden er fraaie uitbreidingen getoond.

Een gebruikersdag is tevens een moment waarop de deelnemers elkaar inspireren met ‘eigen werk’. Drie van de aanwezigen lieten zien hoe zij WebGIS Publisher voor hun organisatie inzetten.

In de middag sessie werden met de gebruikers de klantwensen en de roadmap besproken.

logo webgis publisherWhat’s New

Het ontwikkelteam van Nieuwland Geo-Informatie werkt het hele jaar aan nieuwe functionaliteiten. Daarbij worden onder andere ontwikkelingen in de geomarkt gevolgd en wensen van klanten verwerkt. Dit keer heeft de nieuwe release diverse toevoegingen aan boord. Enkele highlights die uitgebreid werden gedemonstreerd waren het WGP – Portaal en WGP App.

WGP Portaal

Omdat het zo eenvoudig is om gerichte themakaarten op te zetten, komt een beheerder snel tot een flink aantal kaarten. Daardoor dreigt de eindgebruiker het overzicht te verliezen. Daarvoor is in een grafische interface de Portaal functie geïntroduceerd. Gebruikers krijgen een geïllustreerd dashboard te zien waarin kaarten in categorieën worden aangeboden.

portaaldef2

De beheerder kan het dashboard en de categorieën in een drag-and-drop beheeromgeving samenstellen.

portaaldragdrop

Screenshot_wgp_app_framed1WGP App

De grootste uitbreiding van WebGIS Publisher is de toevoeging van de App ‘generator’.
In WebGIS Publisher was het al mogelijk om kaarten te genereren voor verschillende devices:  desktop fullviewer / mobile smartphone & tablets/ website window-viewer. Daar is nu een belangrijke optie bijgekomen: WebGIS –  App

Vanuit het dashboard van het Map Management System kan men een geconfigureerde kaart onderbrengen in de WebGIS-App.  WebGIS-App maakt gebruik van beveiligde (geautoriseerde) services. Authenticatie / Autorisatie van gebruikers kan men regelen via WGP Beheer.
In WebGIS-App kan de gebruiker op locatie data op de kaart bewerken, zowel administratief als geometrisch. Met SLD kan styling worden meegegeven. Voor offline gebruik krijgt de gebruiker een tile cache achtergrondkaart. WebGIS – App is er voor Android en iOS.

 

 

Screenshot_wgp_app_framed4Ontwikkelingen enthousiast ontvangen

WebGIS Publisher kent ook de mogelijkheid om formulieren aan te maken. Zo is er een waterschap dat via de kaart inspraak op de legger organiseert. Voor de bescherming tegen hoogwater moeten werken als dijken, sluizen en watergangen aan bepaalde normen voldoen. Deze normen zijn vastgelegd in zogenoemde leggers. Met behulp van een formulier geeft het waterschap aan burgers de gelegenheid een zienswijze in te dienen.

Andere verbeteringen die in WebGIS Publisher zijn aangebracht: bestandsbeheer, Multi-feature info op WMS (kan al op WFS), GUI veranderingen (FeatureInfo, Inloggen), Metadata ‘trefwoorden’ bij een themakaart, mailfunctie, WMS 1.3.0., Active Directory – Single Sign On, Oracle 10 ondersteuning.

 

Gebruikers aan de knoppen

Netbeheer

“Basisvoorziening Achtergrondkaarten – Altijd en overal over de juiste informatie kunnen beschikken”.
Als eerste trad een gastspreker van een grote netbeheerder van gas en electiciteit naar voren. Bij een netbeheerder lopen veel processen waarin ruimtelijke informatie een rol speelt. De behoefte aan het gebruik van ruimtelijke informatie neemt toe. Bodeminformatie, kadastrale gegevens, beschermingszones van wegen en watergangen, grenzen, basisregistraties en natuurlijk de kabels en leidingen. Veel van deze data komen steeds meer beschikbaar als Open Data services.

Als het niet met bedrijfsmiddelen te maken heeft, willen de netbeheerders deze informatie niet meer in hun eigen bronsystemen onderbrengen. De spreker ziet WebGIS Publisher (WGP) als een Portaal waarmee eenvoudig informatie uit zowel eigen bronsystemen als uit bijvoorbeeld PDOK op gestandaardiseerde wijze (open standaarden OGC wms, wfs, wmts) bij elkaar gebracht kan worden.
WGP zorgt hierbij voor een naadloze – ontkoppelde – samenwerking tussen ICT systemen/diensten.
“Waar ik blij van word is dat je met WGP ontkoppelde systemen naadloos met elkaar kunt laten samenwerken. Bronbestanden leveren je de info die je wil aanbieden. Daarnaast heb je ook de mogelijkheid data terug te leveren.”

De netbeheerders in Nederland gaan op dit vlak een samenwerkingsverband aan om dezelfde problematiek waarmee ze te maken hebben te kunnen tackelen.

Gemeente

“Klantgerichte themakaarten”
De gemeente Almere liet zien hoe hun GIS-afdeling met WGP sterk klantgericht kan werken. Met alle geodata die ze ter beschikking hebben kunnen ze in no time een toegepaste kaart opzetten voor een specifieke dienst. Het werken met themakaarten is hier heel geschikt voor. Veel medewerkers hebben een informatievraag die gebaseerd is op een adres. Zoeken op adres in een themakaart is de snelste manier om de informatie te leveren.

“Vroeger kregen we de vraag van een dienst om adressen te leveren van klein gebied zodat er gericht brieven konden worden verstuurd. Nu laten we de medewerker zelf op de kaart het gebied tekenen en de adressen in een tabel exporteren.”

Selectie van adressen in een willekeurig gebied

In Almere staat al een grote serie kaarten klaar. Vooral in het sociale domein zijn nog veel kansen, bijvoorbeeld voor analyses en planvorming. Een themakaart over verhuizingen, gekoppeld aan externe data over bijv. burgertypes geeft je specifieke inzichten.  Doordat je zelf kunt stylen, kun je de zeggenschap van de kaarten sterk laten spreken.

Aannemer

“Werkverdeling via de kaart”
Als derde spreker legde een aannemer uit hoeveel vooruitgang er is geboekt nu ze met WebGIS Publisher de maaivakken van 1270 km watergang van een stapel papieren kaarten naar een tablet hebben gebracht. In het gebied werken verschillende onderaannemers. In de kaart worden de werkzaamheden aan onderaannemers toegewezen. In de App ziet elke gebruiker alleen zijn eigen geplande werk en kan hij dit werk terugmelden als het uitgevoerd is. Ook kunnen onregelmatigheden worden gemeld vanuit de locatie. De gebruiksvriendelijkheid blijkt uit het feit dat iedereen binnen 2 weken volledig gewend was om met de app te werken.
De aannemer kan met filters zijn data op maat selecteren en downloaden om te verwerken in rapportages naar de opdrachtgever.

Meer over dit kaartbeheer systeem

WebGIS Publisher