NieuwlandGeo nominatie waterinnovatieprijs
0317 42 17 11 Mail ons

nominatie waterinnovatieprijs app dijkwachtNominatie waterinnovatieprijs Dijkwacht-in-control

In het geval van hoogwater of een calamiteit bij een dijk of waterkering moet een waterschap snel kunnen handelen. Het digitale systeem ‘Dijkwacht in Control’ biedt voor Waterschap Aa en Maas de oplossing. Zodra een dijkwacht een calamiteit registreert in het systeem, start het proces waarin alle betrokkenen automatisch, tijdig en juist geïnformeerd worden.
Het systeem zet per gebied acties uit en prioriteert deze op urgentie. In een digitaal totaaloverzicht (dashboard) kan iedereen de stand van zaken bijhouden.

Unie van Waterschappen nomineerde ‘Dijkwacht in Control’ voor de Innovatieprijs 2015 en voor de Publieksprijs in de categorie Waterveiligheid. Stemmen voor de Publieksprijs kan tot 26 november via www.waterinnovatieprijs.nl/genomineerden. De prijsuitreiking vindt plaats op 30 november 2015.

 

Waarom is ‘Dijkwacht in control’ zo bijzonder?

Projectleider Martijn van Berkel:

‘Waterschap Aa en Maas staat voor waterveiligheid. We zijn verantwoordelijk voor ruim 300 kilometer waterkeringen. Bij hoogwater of een calamiteit voeren we dan ook veel inspecties, controles, acties en de nodige maatregelen uit. Door het gebruik van verschillende informatiebronnen verliep dit proces voorheen via meerdere afdelingen en formulieren. De informatie was hierdoor minder toegankelijk.

‘Dijkwacht in Control’ biedt een digitaal overzicht waarin de verschillende gegevens worden gebundeld en afgewogen. Dit versnelt en versoepelt het proces van signaleren/inspecteren tot het nemen van maatregelen enorm. Ook is het systeem het hele jaar door en bij de meest uiteenlopende situaties inzetbaar; bij hoogwater of een calamiteit maar ook bij droogte of blauwalg. Ten slotte is het digitale overzicht eenvoudig te delen met andere organisaties, zoals gemeenten, Rijkswaterstaat en hulpdiensten. Zo sluit het goed aan bij de implementatie van Netcentrisch Werken.’

 

Screenshot_dijkwacht_melding_framed

Schademelding via een gedetailleerd formulier

Hoe werkt het?

Het digitale systeem ‘Dijkwacht in Control’ bevat vijf onderdelen. Ieder onderdeel heeft een eigen functie in het proces:

  1. Een dashboard toont alle actuele informatie van inspecties, controles, acties en maatregelen in een geografisch totaaloverzicht. Deze informatie kunnen we zowel in- als extern delen; Het waterschap gebruikt hiervoor WebGIS Publisher.
  2. Dit dashboard wordt gevuld met registraties en controles die dijkwachten en dijkinspecteurs registreren met behulp van de inspectie app Dijkwacht. Het contact tussen de medewerkers op kantoor en buiten verloopt zo snel en soepel;
  3. Een stoplichtenkaart op het dashboard toont de rapportage van de inspecties op basis van de ernst- en urgentiebepaling, ontwikkelt door waterschap Rivierenland;
  4. Het dashboard bevat ook een geautomatiseerd draaiboek. Op basis van interne en externe metingen en voorspellingen worden automatisch acties en maatregelen uitgezet;
  5. Het OnderhoudsBeheerSysteem rangschikt deze acties en maatregelen op prioriteit en beschikbare medewerkers en toont de actuele voortgang op het dashboard.

 

Hoe verder?

Waterschap Aa en Maas is de kartrekker in deze ontwikkeling waarin ze samenwerken met waterschap Rivierenland en STOWA.

Projectleider Martijn van Berkel:

‘Tot nu toe zijn wij en onze dijkwachten erg enthousiast over de vorderingen. Het geeft ons veel energie om zo door te gaan. Uiteindelijk willen we op ieder moment inzicht hebben in de sterkte van de waterkering en de waterveiligheid in ons werkgebied. ‘Dijkwacht in Control’ is een grote stap in de goede richting. De Innovatieprijs helpt ons bij de verdere ontwikkeling hiervan.’

Stem op ‘dijkwacht-in-control’

Lees meer over Apps&Maps

Dijkwacht App