NieuwlandGeo De nieuwe kaart van Nederland
0317 42 17 11 Mail ons

De Nieuwe Kaart van Nederland

Hoe gaat Nederland er in de toekomst uitzien? Inmiddels: Hoe ging Nederland er in de toekomst uitzien?

De Nieuwe Kaart van Nederland was in 2007 het totaaloverzicht van geplande ruimtelijke ontwikkelingen en functionele veranderingen in Nederland. NIROV bracht al deze gegevens bij elkaar om beleidsmakers te ondersteunen met reeds voorhande zijnde informatie.

De Nieuwe Kaart van Nederland toonde een ‘educated guess’ van het kaartbeeld van Nederland in 2020, op basis van een continue verzameling van planmateriaal dat bij verschillende instanties op de tekentafels ligt. Variërend van plannen voor nieuwbouwwijken, nieuwe bedrijventerreinen en natuurgebieden tot infrastructuur en zelfs plannen voor waterberging en windmolenparken.

Het ging om een integraal overzicht waarin elk type functie/ thema gestructureerd ondergebracht wordt (wonen, werken, water, natuur, infrastructuur).

De Nieuwe Kaart richtte zich op toekomstige ontwikkelingen; nieuwe plannen werden continu opgevraagd, gerealiseerde plannen verwijderd van de Nieuwe Kaart.

nieuwekaart

De Nieuwe Kaart bevatte tevens een schat aan achterliggende plangegevens. Deze informatie was te vinden door op een willekeurig plan op de kaart te klikken. Door voor alle plannen steeds een vaststaande set gegevens te verzamelen, kon de Nieuwe Kaart uitspraken doen over bijvoorbeeld het aantal geplande woningen in het Groene Hart, of het aantal hectares nieuw natuurgebied in Gelderland. De Nieuwe Kaart was niet alleen een kaartbeeld, maar ook een analyse-instrument.

De nieuwe kaart werd getoond vanuit een Chameleon Viewer (PHP) die via MapServer verschillende lagen uit Oracle en ESRI-shapes ontsluitte. Ook werd presentatie in Google Earth gefaciliteerd.


Uw eigen kaart online?

Gebruik WebGIS Publisher