NieuwlandGeo Veiligheidsnet in kaart - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Veiligheidsnet in kaart

Overzicht hebben als er een incident plaatsvindt. Dat is niet vanzelfsprekend. Wat gebeurt er op de locatie? Wat bevindt er zich allemaal in de buurt? Wie lopen er risico? Is er ontploffingsgevaar?

Allemaal zaken die je niet op de plek zelf kunt zien. Daar doet een kaart wonderen.

Eén van onze eerste WebGIS toepassingen was het aanbieden van een kaart als communicatiemiddel bij het bestrijden van een ramp.

Tijdens rampen en rampenoefeningen werd het nu mogelijk realtime en online bevelen en situatierapportages op te stellen en te versturen, ook vanuit het veld (mobiel). Tegelijkertijd wordt op de kaart alle informatie bijgehouden, bijvoorbeeld waar de wegen zijn afgesloten, waar de brandweer, politie en andere eenheden staan opgesteld en hoe bijvoorbeeld een gifwolk zich ontwikkelt.

Iedere gebruiker beschikt over hetzelfde actuele kaartbeeld en kan zijn informatie hieraan toevoegen.

Technisch was het systeem destijds ook bijzonder. Door online te werken was het een platform onafhankelijk systeem, dus elke gemeente, hulpverleningsregio, politie en anderen konden eenvoudig inloggen.

 

ccs_veiligheidsnet

Na rampen(-oefeningen) kunnen direct alle stappen worden geëvalueerd. Met dit systeem weet men precies wanneer, wie, welke informatie had en welke bevelen en situatierapportages zijn opgegeven en uitgevoerd. Dit project is uitgevoerd voor de Provincie Gelderland, in samenwerking met Gemeente Arnhem, Gemeente Renkum en Hulpverlening Gelderland Midden.

 


Blijf op de hoogte

Schrijf in voor ons nieuws