NieuwlandGeo Wat houdt een adviesgesprek in - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Op zoek naar uw mogelijkheden

Wat houdt een adviesgesprek in?

Geo-informatie is een zich sterk uitbreidend onderdeel binnen de informatievoorziening.
U bent op zoek naar passende invulling van uw geografische informatie behoefte.

Vanuit onze ervaring en expertise hebben we een goed overzicht van het werkgebied.

In dit adviesgesprek zoomen we in op uw situatie.

Welke datasets heeft u beschikbaar, welke geodata is er vrij beschikbaar en hoe kan ik in mijn situatie deze informatie het beste toepassen.

En eigenlijk hopen we u ook te inspireren meer met geo-informatie te doen. We rekenen erop dat u een beeld krijgt hoe u uw eigen toepassingen vorm kunt geven.

Wij zijn Nieuwland Geo, we hebben een missie, die dragen we uit.

 

Het gesprek

Een adviesgesprek is voor ons een vrijblijvende aangelegenheid. Het is een gesprek waarin we afstemmen op uw situatie.

  • We maken met u een afspraak, op uw of ons kantoor.
  • We spreken vooraf af waar de aandacht op komt te liggen
  • Na afloop heeft u ongetwijfeld een goed inzicht gekregen in uw situatie
  • U bepaalt of u behoefte heeft aan een vervolg, niet wij.

Gespreksonderwerpen

  • uw werkveld, organisatie en informatievraagstuk
  • onze expertise
  • use cases en voorbeelden van toepassingen
  • randvoorwaarden en werkwijzen
  • inventarisatie van de mogelijkheden
  • uw ideeën met betrekking tot toegepast gebruik

 

Vraag nu uw adviesgesprek aan

 

Meer doen met geo-informatie

Meer info