NieuwlandGeo H. de Groot, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Cultureel Erfgoed in kaart

Onze geschiedenis laat zich van de kaart aflezen: cultureel erfgoed heeft een grote ruimtelijke component.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wil naar een digitale infrastructuur waarin informatie vrijelijk stroomt.

Daarvoor stelt het RCE haar eigen bronnen open zodat andere van deze informatie gebruik kunnen maken. Via een Geovoorziening worden de ruimtelijke gegevens ter beschikking gesteld (in de vorm van webservices). Ook de INSPIRE datasets worden via de geovoorziening geserveerd.

Met het serveren van mapservices kan iedereen eenvoudig het erfgoed in kaart brengen.

Voor de presentatie van het erfgoed is een nieuw cartografisch ontwerp gemaakt.

Bij het maken of wijzigen van bestemmingsplannen is van belang dat de informatie over het cultureel erfgoed openbaar is. Maar ook de toeristensector maakt in ruime mate gebruik van de erfgoeddata !

“Met WebGIS Publisher kunnen wij zelf snel en makkelijk webkaarten maken. Daarmee kunnen professionals en geïnteresseerden allerlei informatie over archeologie, gebouwde monumenten en cultuurlandschap opvragen. WebGIS Publisher is door Nieuwland de afgelopen jaren flink doorontwikkeld en robuuster gemaakt. Daardoor kunnen wij nu zowel intern als extern fraaie en gebruiksvriendelijke webkaarten aanbieden.”

H. de Groot, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Ook uw geodata 24/7 online?

Vraag een demo van onze kaartviewer