0317 42 17 11 Mail ons
Basisregistratie van water gerelateerde informatie

DATA GAAT STROMEN

Data Afspraken Modelmatig Ondersteund

DAMO is een project dat in 2014 is bedacht en opgezet. Het vloeide voort uit IRIS, het Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem van de waterschappen.

DAMO van vandaag is meer dan een model.

Het begon met DAMO Watersysteem (W), gevolgd door DAMO Keringen (K) en vanaf februari 2019 is DAMO AfvalWaterKeten (AWK) beschikbaar.

Het DAMO project wordt samen met Het Waterschapshuis, als uitvoerende organisatie van alle waterschappen, uitgevoerd.

DAMO levert open waterschapsdata die in een connector ter beschikking wordt gesteld voor openbaar gebruik via onder meer PDOK.

Het resultaat tot nu toe, één DAMO waarin W, K en AWK zijn geïntegreerd.

DAMO is een product waar we trots op mogen zijn. Het is tot stand gekomen middels een goede samenwerking van alle betrokken partijen. En dat is geen sinecure gezien het aantal betrokken organisaties en de mensen die hieraan hebben meegewerkt en bijgedragen.

We geven u graag een kijkje in hoe de DAMO is ontwikkeld, hoe u DAMO installeert en implementeert, hoe u een upgrade uitvoert en wat daarbij komt kijken.

Dit met als doel om in 2019 alle waterschappen op één en dezelfde DAMO versie te laten werken.

Quick Scan DAMO 1.5

Om de keten DataStromen goed op gang te laten komen, gaan alle waterschappen de komende tijd naar DAMO en CDL 1.5 gaan upgraden.

Een goede start van dit upgrade proces is de Quick Scan DAMO 1.5

In de quick scan voeren we aan de hand van een installer een vergelijking uit met uw huidige versie.

Als resultaat van de quick scan leveren we een rapportage op waarin de consequenties van de upgrade inzichtelijk worden:

• moeten er inhoudelijke aanpassingen gedaan worden?
• moet er een technische slag gemaakt worden?
• zijn er afwijkingen van de standaard geconstateerd?
• of bent u klaar voor een eenvoudige upgrade?

Nieuwland is als ontwikkelaar van DAMO de juiste partner om uw upgrade te begeleiden.

Informeer naar de Quick Scan 1.5

damo conversie

Quick Scan 1.5

Vraag aan