NieuwlandGeo DAMO-QS - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons
Basisregistratie van water gerelateerde informatie

WATERDATA STROMEN

Data Afspraken Modelmatig Ondersteund

DAMO is een data-project dat in 2014 is opgezet. Het vloeide voort uit IRIS, het Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem van de waterschappen.

DAMO van vandaag is meer dan een model.

Het begon met DAMO Watersysteem (W), gevolgd door DAMO Keringen (K) en vervolgens kwam DAMO AfvalWaterKeten (AWK) beschikbaar. Het DAMO project wordt samen met Het Waterschapshuis, als uitvoerende organisatie van alle waterschappen, uitgevoerd.

DAMO levert open waterschapsdata die in een connector ter beschikking wordt gesteld voor openbaar gebruik via onder meer PDOK. Het resultaat tot nu toe, één DAMO waarin W, K en AWK zijn geïntegreerd.

DAMO is tot stand gekomen door een goede samenwerking van alle betrokken partijen. En dat is geen geringe opgave gezien het aantal betrokken organisaties en de mensen die hieraan meewerken en bijdragen.

Quick Scan en proefconversie DAMO 2.1

De keten DataStromen is ondertussen goed op gang gekomen. Komend jaar ligt voor de waterschappen de Upgrade naar DAMO 2.1 in het verschiet. Een goede start van dit upgrade proces is de Quick Scan DAMO 2.1

Nieuwland kan helpen met een goede start van het upgrade-proces door middel van een Quick Scan DAMO 2.1.
Op (virtuele) locatie van het waterschap (of door middel van een data-dump op locatie Nieuwland) ondersteunen we u met het uitvoeren van de Vergelijking DAMO 2.1 met uw huidige versie.

Op basis van het uitgebreide vergelijkingsresultaat van de DAMO-Installer maken we een rapportage waarin de consequenties van de upgrade duidelijk inzichtelijk worden:

• Waar is een inhoudelijke slag nodig
• waar is een technische slag nodig
• zijn er afwijkingen van de standaard geconstateerd
• wat betekent dit eventueel voor uw aanleveringen bij de CDL
• of bent u klaar voor een eenvoudige upgrade?

Daarnaast zullen we een proefconversie uitvoeren.
Hierin zetten we de huidige data ‘as-is’ over naar DAMO 2.1
Daarmee is direct inzichtelijk waar de knelpunten liggen en wat er nog moet gebeuren.

Nieuwland is als ontwikkelaar van DAMO de juiste partner om uw upgrade te begeleiden.

Informeer naar de Quick Scan 2.1

damo conversie

Quick Scan 1.5

Vraag aan