NieuwlandGeo DAMO - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

DAMO

Data Afspraken Modelmatig Ondersteund (DAMO) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven. 

DAMO bestaat uit gestandaardiseerde datamodellen (Watersysteem, Keringen, Afvalwaterketen en HyDAMO) alsmede tools/scripts waarmee een database gecreëerd, gevuld, geupgrade en ontsloten kan worden. Het datamodel maakt het de deelnemende waterschappen mogelijk om hun gegevens uniform op te slaan. Daarmee zijn de gegevens in de DAMO database toegankelijk en efficiënt beschikbaar voor het eigen primaire proces.

Daarnaast streven de waterschappen met het gestandaardiseerd vastleggen en ontsluiten van kerngegevens naar een goede uitwisseling van informatie onderling en met derden. Vaak heeft deze uitwisseling een wettelijk verplicht karakter rondom een ‘Open Overheid’ zoals INSPIRE, BGT, KRW, Waterwet, Omgevingswet, WIBON, etc. en vormt DAMO daarom onderdeel van het Programma Datastromen van Het Waterschapshuis.

NieuwlandGeo en DAMO

NieuwlandGeo heeft vanaf het begin, rond 2014, een belangrijke rol gespeeld in het opzetten, ontwikkelen en beheren van de DAMO’s én de ondersteuning van de waterschappen bij de implementatie en upgrade van DAMO binnen de organisatie. 

Vooronderzoek

 • Quickscan
 • Uitvoeren van een Impact analyse
 • Opstellen Plan van Aanpak

Uitvoering

 • DAMO upgrades
 • DAMO Installatie
 • DAMO implementatie
 • Data conversies
 • Mapping
 • Aansluiting op het Gegevensknooppunt Water (GkW)

Servicedesk

 • Advies
 • Helpdesk

Training / Opleiding

 • ArcGIS (ArcMap / ArcGIS Pro)
 • FME
 • Scripting

Meer weten?

Stuur een mail naar damo@nieuwland.nl.

Sjaak Dieleman of Steven Schreuder neemt dan contact met u op.

damo conversie

Informatie over DAMO

Vraag info