0317 42 17 11 Mail ons

Leren op het moment dat het u uitkomt!

Nieuwland beschikt over een eigen online leeromgeving waarmee u thuis of op uw werk één of meerdere online GIS cursussen kan volgen. Tijdens de cursus krijgt u de juiste persoonlijke en deskundige begeleiding van een docent. De cursus wordt voor u minimaal 2 maanden beschikbaar gesteld. Bij goed gevolg ontvangt u een certificaat op naam.

Naast de beschikbare GIS cursussen heeft Nieuwland ook veel ervaring met het opzetten en begeleiden van online maatwerk cursussen.

Online GIS cursussen

QGIS Basis 3.4 (Online) (E-learning)

In de cursus QGIS leert u de (on)mogelijkheden van Open Source GIS, en gaat u aan de slag met het veelgebruikte GIS pakket QGIS.

Starten wanneer het u uitkomt

GIS & Internet II – Geoserver (Online) (E-learning)

De cursus is een vervolg op de cursus “GIS & Internet I – Introductie”. Tijdens deze verdiepende cursus gaat u werken met geavanceerde styling op uw webservices en leert u ook de andere type OGC-webservices kennen, zoals WMTS.

Starten wanneer het u uitkomt

ArcGIS Pro Basis (Online) (E-learning)

ArcGIS Pro is de volgende generatie GIS waarmee veel gebruikers te maken gaan krijgen. U krijgt met deze cursus een goede basis om de applicatie in de praktijk te kunnen gebruiken.

Starten wanneer het u uitkomt

ArcMap Basis (Online) (E-learning)

Dit is een stevige introductie op het software programma ArcGIS (Esri). In drie dagen tijd leert u de beginselen van het programma, van data bekijken tot een eenvoudige kaart maken. Een goede manier om u de basis van GIS bij te brengen.

Starten wanneer het u uitkomt

ArcMap Geodatabases (Online) (E-learning)

ArcGIS kent meerdere types geodatabases om GIS data te bevatten. Hoe zijn deze gestructureerd? En hoe richt u een geodatabase in? In deze cursus leert u hoe een geodatabase op te zetten.

Starten wanneer het u uitkomt

ArcMap Editing (Online) (E-learning)

Binnen ArcGIS zijn er veel mogelijkheden om uw GIS data te creëren, en aan te passen qua vorm en inhoud. Dit gebeurt op basis van template editing. In deze cursus leert u de basis functionaliteit voor het muteren in ArcMap.

Starten wanneer het u uitkomt

ArcMap Labeling (Online) (E-learning)

Teksten in de kaart kunnen het beeld voor de lezer helder en duidelijk te lezen maken. In deze training leert u hoe GIS data in de kaart als tekst neer te zetten.

Starten wanneer het u uitkomt

ArcMap Modelbuilder (Online) (E-learning)

Soms bevat uw analyse zo veel stappen, dat het handmatig uitvoeren te veel tijd kost. Wat nu als u alles kunt combineren tot één stap? In deze training leert u hoe met Modelbuilder modellen te bouwen.

Starten wanneer het u uitkomt

ArcMap Spatial Analyst (Online) (E-learning)

Raster data, numerieke interpretatie van het landschap, geeft u de mogelijkheid om in GIS te rekenen. In deze training leert u de basis van raster bestanden, en welke analysemogelijkheden er in ArcMap aanwezig zijn.

Starten wanneer het u uitkomt

ArcMap 3D Analyse (Online) (E-learning)

GIS in alle dimensies! Lengte, breedte en hoogte; GIS werkt in 3D met x, y én z coördinaten. In deze training leert u visualisaties op te zetten, en te beoordelen hoe de data geanalyseerd kan worden.

Starten wanneer het u uitkomt

QGIS Basis 2.18 (Online) (E-learning)

In de cursus QGIS leert u de (on)mogelijkheden van Open Source GIS, en gaat u aan de slag met het veelgebruikte GIS pakket QGIS.

Starten wanneer het u uitkomt

Python voor Geoprocessing scripts (Online) (E-learning)

De ArcGIS Toolbox is zeer uitgebreid, maar wat als een functie niet precies doet wat u wilt? In deze training leert u hoe in Python code zelf een geoprocessing tool vorm te geven!

Starten wanneer het u uitkomt

GIS & Internet I – Introductie (Online) (E-learning)

Veel GIS data wordt tegenwoordig gedeeld via het internet. Heel handig om gebruik van te maken, maar hoe publiceert u dit zelf? In deze cursus leert u GIS data zelf online te publiceren.

Starten wanneer het u uitkomt

Databases I – PostgreSQL (Online) (E-learning)

De beste manier om uw data op te slaan is binnen een relationele database. Maar uit welke componenten bestaat deze, en hoe bevraagt u de data erin? In deze cursus leert u over relationele databases met PostgreSQL.

Starten wanneer het u uitkomt

Databases II – PostGIS (Online) (E-learning)

PostGIS maakt het mogelijk geografische objecten op te slaan in een relationele database, en er zo een ruimtelijke database van te maken.
In deze cursus leert u een ruimtelijke database op te zetten, te bevragen middels een view en geodata te importeren.

Starten wanneer het u uitkomt

Starten waneer het jou uitkomt

Meer informatie?