NieuwlandGeo boer zoekt grond
0317 42 17 11 Mail ons

Boer zoekt grond

Boeren in Noord-Holland konden vanaf december 2008 via een datingsite naar grond zoeken.

Agrariërs die grond wilden kopen, verkopen of herverkavelen konden elkaar via de website op een snelle manier vinden.

Stivas Noord-Holland nam hiervoor het initiatief. Deze instelling helpt boeren in deze provincie bij kavelruil. Op de website www.boerzoektgrond.nl konden aanbieders en vragers van grond zich inschrijven.

De agrariërs gaven via nauwkeurige landkaarten precies aan welke percelen te koop waren of welke percelen ze zochten. Via een simpele muisklik zagen de boeren de exacte afmetingen van de grond en konden ze met elkaar tot een ‘match’ komen.

Nadat de boeren online tot een match waren gekomen, ontmoetten ze elkaar in levende lijve om te onderhandelen over afmetingen en prijs. Stivas begeleidde dit proces tot de kavelruil of -verkoop was afgerond.

 

boerzoektgrond

 

Grondzoekende boeren volgen het gangbare proces. Dat bestond uit rondrijden in de regio, grond selecteren en vervolgens de eigenaar benaderen. Hiermee is vaak veel tijd mee gemoeid.

Volgens Stivas hadden agrariërs behoefte aan een sneller en toegankelijker systeem dat ze zelf kunnen bedienen. Kavelruil is belangrijk voor boeren omdat ze kavels aaneen kunnen schakelen om efficiënter te werken en omdat het ze vaak meer grond oplevert.

Nieuwland heeft deze toepassing gemaakt in samenwerking met het Kadaster.

Boer zoekt kaart?

Bekijk WebGIS Publisher