NieuwlandGeo INSPIRE Geovoorziening - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

INSPIRE Geovoorziening

De geodata van uw organisatie openstellen zodat anderen er gebruik van kunnen maken. Dat is het doel van de Inspire-richtlijnen. Deze richtlijnen worden in Europees verband opgesteld en in elk land worden bronhouders aangewezen die deze data moeten onderhouden en ‘uitserveren’. Voor de gezamenlijke waterschappen is een Geovoorziening ingericht.

In opdracht van Het Waterschapshuis heeft Nieuwland een omgeving ingericht die technisch overeenkomt met die van PDOK. Dit geoportaal, ook wel Geo-voorziening genoemd, is bedoeld om alle waterschappen te faciliteren in het verservicen en beschikbaar stellen van hun geo-informatie. Het betreft hierbij alle relevante datasets waarvoor de waterschappen bronhouder zijn. Van alle datasets worden landsdekkende services gegenereerd.

In de Geovoorziening worden datasets gestandaardiseerd ontsloten via webservices (WMS, WFS, CSW, TMS) met behulp van Open Source softwarecomponenten. Deze opzet – met Geonetwork opensource, GeoServer, PostGIS en OpenLayers –┬á maakt de configuratie van de Geo-voorziening kosten-baten effectief.

waterschapsservices

Ontvang onze nieuwsberichten

Inschrijven