NieuwlandGeo Stresstest Klimaat Effect Atlas - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Stresstest

Klimaat Effect Atlas

Alle gemeenten in Nederland moeten momenteel een stresstest doen om knelpunten als gevolg van klimaatverandering, zoals wateroverlast en extreme droogte, in kaart te brengen. Dat staat in het zogenoemde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

In samenwerking met bureau Broks-Messelaar en het waterschap Rijn en IJssel heeft Nieuwland Geo-informatie voor de gemeente Bronckhorst een Klimaat Effect Atlas ontwikkeld om deze stresstest uit te voeren.

De atlas bevat kaartlagen die een eerste indruk geven van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in dit gebied. Hiermee kunnen de risico’s voor de economie, gezondheid en veiligheid beter worden voorspeld en passende maatregelen kunnen worden genomen.

Advies & Uitwerking

Nieuwland heeft de gemeente ondersteund met de expertise om de juiste gegevens bij elkaar te brengen, specifieke kaartlagen te ontwikkelen en slimme GIS-tools te gebruiken.

In het geval van Bronckhorst zijn onder andere de volgende kaartlagen vervaardigd:

  • kaartlagen met de gebouwen die kwetsbaar zijn bij overstroming en wateroverlast;
  • kaartlagen voor cultuurhistorische infrastructuur met de benodigde nauwkeurigheid van locatie en begrenzing;
  • kaartlagen met adressen van risico-objecten (o.a. inrichtingen met chemische stoffen).

De atlas bevat daarnaast uitsneden van kaartlagen uit de landelijke Klimaat Effect Atlas.

De kracht van de atlas is het kunnen combineren van kaartlagen om zodoende de kwetsbare locaties op te sporen. Denk daarbij aan:

  • locaties met gevaarlijke stoffen die een risico hebben op overstroming,
  • locaties waar historische buitenplaatsen te maken krijgen met een te laag grondwaterniveau,
  • locaties waar hittestress kan optreden en waar ook veel ouderen wonen.

Nieuwland heeft voor de gemeente de cartografische informatieproducten gemaakt voor de Klimaat Effect Atlas. In de laatste fase van het project kon de gemeente ook via ArcGIS Online meekijken naar de resultaten.

Stresstest Klimaat Effect Atlas
De beroemde tuinen van kasteel De Wiersse werden in 2018 getroffen door langdurige droogte. Dat zal de komende decennia vaker gebeuren.

Nieuwland heeft deskundigen in huis die de inhoud van uw Klimaat Effect Atlas goed kunnen invullen. Het resultaat presenteren we in toegankelijke cartografisch informatieproducten.

Interesse? Neem voor meer informatie contact op met Eric Ouwerkerk via 0317 – 421 711

Meer informatie

Neem contact op