NieuwlandGeo M. Pouw - Waterschap Brabantse Delta - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

“Door het opzetten van thematische kaarten kunnen we kaarten leveren voor verschillende informatie behoeften. Inmiddels ondersteunen we met WebGIS Publisher al verscheidene werkprocessen voor afdelingen als Ontwerp & Realisatie, Onderhoud & muskusrattenbestrijding, Beleid & Planadvies, Bestuur & Communicatie en de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB).

We hebben met WebGIS Publisher een calamiteiten hulpkaart opgezet. In deze kaart staat de belangrijkste informatie om een incidentbestrijding uit te voeren. Op het moment van een crisis kunnen hulpverleningsinstanties deze informatie gebruiken.”

Marc Pouw, Waterschap Brabantse Delta

watertoetsviewer