NieuwlandGeo Gabrielle, auteur op NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Nieuwland en Regelink werken samen aan FloraFaunacheck

Regelink Ecologie & Landschap heeft zes jaar geleden FloraFaunaCheck.nl ontwikkeld. Om beter gebruik te kunnen maken van nieuwe technische mogelijkheden is besloten de webapplicatie geheel te vernieuwen. Daarvoor is een samenwerking met Nieuwland Geo-Informatie aangegaan.
Met de florafaunacheck voorkomt een gemeente het steeds weer opnieuw inventariseren van kleine gebieden. Met behulp van een eenmalige grote gebieds- of gemeente dekkende inventarisatie komt via de florafaunacheck de informatie inzichtelijk beschikbaar voor beleidsmakers, initiatiefnemers en voor een breed publiek.

Nieuwland Geo-Informatie is een bedrijf dat zich primair bezig houdt met ontwikkeling en beheer van informatiesystemen met een geografisch component. De software WebGIS Publisher richt zich op het online beschikbaar maken van geo-informatie.

Maarten van der Hoek (Nieuwland): “In samenwerking gaan we de FloraFaunaCheck.nl vernieuwen en uitbreiden. De expertise van Regelink Ecologie & Landschap wordt ingezet voor de doorontwikkeling binnen ons generieke product WebGIS Publisher. In een Agile proces ontwikkelen we gezamenlijk de nieuwe functionaliteiten. Een wederzijdse investering van tijd en expertise en het werken in kortcyclische sprints, betekent een intensieve samenwerking met veel afstemming. “

Chris Driessen (Regelink): “De mogelijkheden voor FloraFaunaCheck.nl zijn eindeloos. We richten ons op het verbeteren van de beschikbaarheid van de benodigde informatie. De kaart speelt hierin een wezenlijke rol. Het is mooi om dit met Nieuwland Geo-Informatie te kunnen verwezenlijken. ”

logo regelinkOver FloraFaunaCheck

Op FloraFaunaCheck.nl is op basis van actuele verspreidingsgebieden en typologieën van groeiplaatsen en leefgebieden, een inschatting gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna.
Hiervoor worden de gegevens uit speciaal daartoe uit te voeren grootschalige inventarisaties opgenomen. Deze inventarisaties vinden bijvoorbeeld plaats op gemeenteniveau. Het bij iedere nieuwe ingreep opnieuw uitvoeren van quickscans en andere kleine onderzoeken wordt daarmee voorkomen. Ook kan met FloraFaunacheck.nl op een proactieve manier met flora en fauna worden omgegaan. Voor zowel de gemeente, als voor initiatiefnemers is dit een handig hulpmiddel voor het toetsen van omgevingsvergunningen.

logo-wgp-512Over WebGisPublisher

Met WebGIS Publisher is het mogelijk om snel en eenvoudig kaartbeelden te presenteren waarin administratieve en historische gegevens te raadplegen zijn. De viewer is zeer eenvoudig te integreren in andere applicaties of als zelfstandige applicatie (intranet / internet GIS) inzetbaar.

WebGIS Publisher is webbased en multi-device inzetbaar, waardoor deze goed is te gebruiken binnen de werkprocessen van diverse organisaties. Informatie is (near) real-time beschikbaar en tevens is het mogelijk op het kaartbeeld te muteren en te tekenen.

Het toepassen van het kaartbeeld (in combinatie met beschikbare data) maakt het mogelijk de locatie component toe te voegen aan allerlei processen binnen organisaties. Informatie op de kaart geeft sterke visuele ondersteuning aan zowel medewerkers als aan burgers en bedrijven
Nieuwland Geo-Informatie is als GIS expert reeds 30 jaar op de markt actief, zowel in het detacheren en opleiden van GIS experts als in het ontwikkelen van diverse software oplossingen.

De App voor maaibeheer

De ideale oplossing voor werkplanning en uitvoering

Voorafgaand aan het maaiseizoen wordt het maaibeheer vanuit de bestekken geregeld. Voor de uitvoering van de werkzaamheden staan de maaivlakken op een kaart aangegeven. Deze kaart is het hoofdbestanddeel van de app voor maaibeheer.

Aannemers, machinisten en opdrachtgevers gebruiken de App om maaivlakken in de planning te zetten en na uitvoering de werkzaamheden af te melden. Dit levert alle partijen voordelen op.

Maaibeheer in optima forma: De App voor instructie, registratie en terugkoppeling van werkzaamheden.

Minder administratie, meer inzicht De MaaiApp toont de werkzaamheden (bestek) op een tablet of smartphone.

maaibeheer : watergangselectieUitgevoerde werkzaamheden worden door de machinist eenmalig ingevoerd. Ook meldingen worden met foto vastgelegd.

Geen dubbel werk of verlies van gegevens. De MaaiApp is zeer gebruiksvriendelijk, vermindert de administratie en maakt de controle door uitvoerder of opdrachtgever eenvoudig.

Koppelingen met een Onderhoud Beheer Systeem (Gisratio) en de WATCHERbox van Mobile Telematics zijn mogelijk.

“Het werken met de app is overzichtelijker, iedereen kan op elk moment van de dag zien wie waar welke werkzaamheden gedaan hebben. En je kunt er een werkplanning aan hangen. En ook het aansturen van inhuurkrachten gaat er veel makkelijker mee. Het is eigenlijk een ideale oplossing, een perfecte uitvinding. Super!”
Charly van Hal, onderhoudsmedewerker

Bereid tijdig uw werkzaamheden voor. We kunnen u helpen met het opzetten van kaartmateriaal vanuit het bestek. Vraag naar onze ondersteunende diensten .

Lees ook: De verdwenen voorman

 

Bekijk meer video’s over Apps&Maps

 

Registreren met een App

Waterkeringen lopen schade op doordat muskus- en beverratten de keringen ondergraven met hun holen en burchten. Dat levert risico’s op in het waterbeheer: een dijk kan hierdoor verzwakken.

Om dat tegen te gaan worden ratten actief bestreden. De registratie van de vangsten geeft statistisch inzicht in populaties en hun ruimtelijke verspreiding. Daarmee kunnen risico’s worden ingeschat en kan er preventief worden gehandeld.

Bij het werken in het buitengebied, ver van alle voorzieningen, is het praktisch je informatie bij de hand te hebben. Een App+Map levert informatie over een gebied of over een specifieke locatie. Een voorbeeld hiervan is de App MuRa, bedoeld voor muskus- en beverratten bestrijders.

De registratie van de vangsten geeft statistisch inzicht in populaties en hun ruimtelijke verspreiding. Daarmee kunnen risico’s worden ingeschat en kan er preventief worden gehandeld.

Een aantal waterschappen, die vallen onder bestrijdingsorganisatie regio Noord-Oost, heeft gezamenlijk besloten om een mobiele applicatie voor de registratie van de vangsten te ontwikkelen. Hiermee kunnen muskusrattenbestrijders hun werk efficiënter, makkelijker en sneller uitvoeren. Het registreren op GPS-coördinaten maakt de registratie veel nauwkeuriger dan voorheen.

Speciale kenmerken:

  • Locatie gebaseerde informatie opvragen, muteren en invoeren
  • Ook offline gedetailleerde kaartondergrond beschikbaar
  • Lokale dataopslag (ten behoeve van mogelijk wegvallen verbinding)
  • Koppeling met back-office voor registratie en administratieve afhandeling
    (uitgestelde) Data synchronisatie
  • Rapportage mogelijkheden en real-time overzicht in online webapplicatie
  • Mogelijkheid voor schademeldingen met foto

Video

De App voor in het veld, werken zonder verbinding met internet

Als een bestrijder onderweg is, moet hij eenvoudig de vangmiddelen weten te vinden die zijn uitgezet. Dus is een nauwkeurige kaart van de omgeving belangrijk.

Vervolgens moet hij zijn gegevens kunnen inzien en er gegevens aan toevoegen. Hij houdt in de App zijn uren bij en waar hij geweest is. En hij maakt melding van schade, waarbij hij tevens een foto kan maken en uploaden.

Met de App kunnen muskusrattenbestrijders hun werk efficiënter, makkelijker en sneller uitvoeren. Het registreren op GPS-coördinaten maakt de registratie veel nauwkeuriger dan voorheen.

Ook zonder verbinding kan de kaart worden gebruikt en kan er gewoon doorgewerkt worden.

Werken met een smartphone is handig, je steekt ‘m zo in je binnenzak. Een veldwerker heeft meestal al genoeg mee te sjouwen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van WebGIS Publisher?

Vraag een demo