NieuwlandGeo Wat is de toegevoegde waarde van geo voor een veiligheidsregio - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Wat is de toegevoegde waarde van geo voor een veiligheidsregio

Wat is de toegevoegde waarde van geo voor de veiligheidsregio

Hulpverlening is gebaat bij nauwkeurige informatie

Veel data voorhanden

Als de organisatie van een veiligheidsregio gevraagd wordt om inzet van hulpverlening of handhaving, dan is het uitermate belangrijk om te weten in welke omstandigheden er gewerkt moet worden, welke risico’s er spelen en waar rekening mee gehouden moet worden. En dan gaat het dus om een verscheidenheid aan informatie van het gebied waarin gewerkt gaat worden: geo-informatie.

Er zijn grote ontwikkelingen op het gebied van de beschikbaarheid van geo-informatie en de toepassing daarvan in diverse werkvelden. Vanuit thematieken als uitval van vitale voorzieningen, grote en complexe branden, pandemieën alsook toegankelijkheid (repressieve objectinformatie) en veiligheid, is geo-informatie van grote meerwaarde in de dagelijkse praktijk. Maar die informatie moet nog wel ingepast worden in toepassingen van de organisaties.

Opleiding geospecialisme

De veiligheidssector heeft behoefte aan meer medewerkers met vaardigheden en kennis van Geografische Informatie Systemen. Aan de verschillende cursussen en opleidingen uit het opleidingsprogramma van NieuwlandGeo hebben in de loop der jaren veel medewerkers van veiligheidsregio’s deelgenomen.
Dat heeft ertoe geleid dat NieuwlandGeo en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland nu gezamenlijk een speciale opleiding organiseren met casuïstiek en data van de veiligheidssector.

Meer weten en inschrijven?
Kijk op: opleiding veiligheidsregio

Je wil meer weten dan je denkt

  • Hoeveel mensen zijn er in een gebouw? Als je dit weet, weet je ook hoe je bijvoorbeeld een evacuatie moet organiseren.
  • Hoe staat de wind? Wat heeft dit voor gevolgen voor rookontwikkeling en eventuele andere luchtvervuiling die gevaar oplevert in het gebied?
  • Is er regen op komst? Bij een incident met gevaarlijke stoffen moeten we rekening houden met stoffen die reageren op water!
  • Wat is de invloed van de temperatuur op bepaalde processen?
  • Hoe kan de GHOR de zorgcontinuïteit garanderen? De witte kaart met informatie over de objecten van zorginstellingen helpt hierbij. Etc.
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]