NieuwlandGeo DAMO watersysteem - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

DAMO Watersysteem

is het gestandaardiseerde datamodel voor de watersysteemgegevens van de waterschappen

Vanuit uniforme gegevensopslag zijn gegevens beter en eenvoudiger uit te wisselen. Bijvoorbeeld voor het creëren van landsdekkende beelden en wettelijk verplichte rapportages als  INSPIRE. De database DAMO Watersysteem is de voorbereiding op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het uitwisselen conform Aquo. De watersysteemgegevens als ligging en afmetingen van watergangen en kunstwerken ondersteunen de bedrijfsprocessen, zoals het maken van een legger. Het beheer van gegevens van bijvoorbeeld duikers en watergangen is met de geografische applicatie ArcGIS, bij alle waterschappen in gebruik, eenvoudig in te richten. Complexere functionaliteiten, zoals het bepalen van baggervolumes, kunnen waterschappen zelf toevoegen.

DAMO schept de voorwaarden om het beheer van de kerngegevens verder te professionaliseren en te standaardiseren.

Implementatie DAMO Watersysteem

Er komt bij een succesvolle implementatie veel meer kijken dan alleen een nieuwe database installeren. Bij software implementaties is het organisatorisch aspect een belangrijke component:

Plannen, testen, aanpassingen om aan specifieke eisen te voldoen, completeren van documentatie, motiveren en opleiden van gebruikers, spelen een belangrijke rol.

DAMO Watersysteem is een stuk slanker dan IRIS Watis, het heeft standaard veel minder ruimte voor gegevens.

– Komt dit wel overeen met de informatiebehoefte van uw waterschap?
– Wat is het kennisniveau van de beheerders en gebruikers?
– Waar komt u tekort en hoe lost u dat op?
– Hoe borgt u de continuïteit van de bestaande processen bij de overgang naar een nieuw systeem?
– Hoe test u of de gekozen oplossingen voldoen aan de wensen van de beheerders en gebruikers?

Wij helpen u graag om het implementatietraject te begeleiden.

Werkprocessen

Voor IRIS Watis zijn er door de jaren heen (werk)processen ingericht.

Er is nagedacht over de vraag:
‘Welke gegevens voeren we wanneer en waar in?’
Eventueel worden deze gegevens nog aangevuld met de vragen:
‘Voor wie houden we deze gegevens bij?’ en ‘Wie heeft deze gegevens aangeleverd?’.

Deze gegevens worden gemigreerd naar DAMO Watersysteem en daarmee moeten ook deze processen aangepast worden.

IRIS biedt tevens een redelijke procesondersteuning terwijl bij DAMO Watersysteem er voor gekozen is om dit niet in te vullen. Daardoor heeft u veel meer vrijheid om hier zelf invulling aan te geven. Tegelijkertijd wordt er bij gebruik van het DAMO Watersysteem meer kennis gevraagd van gebruikers en beheerder. De beschrijvingen van de werkprocessen en handleidingen moeten aangepast worden. Maar met het wegvallen van een groot gedeelte van de procesondersteuning moet er ook gekeken worden of dit kan worden opgevangen met bijvoorbeeld een slimme inrichting van ArcGIS.

Wij denken hier graag met u over mee.

DAMO watersysteem

Informatiebehoefte en Kwaliteit

Kwaliteit is van groot belang voor de organisatie. In de praktijk blijkt het vaak lastig om kwaliteit te borgen. De migratie naar een nieuw systeem is een uitgelezen moment om naar de verschillende kwaliteitsaspecten van data te kijken. Binnen de migratie wordt er gekeken naar de informatiebehoefte. Dan kunnen meteen de kwaliteitsattributen bekeken en geborgd worden en geïntegreerd in de vernieuwde werkprocessen.

Wij ondersteunen u graag in dit proces.

Neem contact op met Steven Schreuder t: 0317 421711

Ondersteuning door inhuur van een specialist: detacheringen

Kennis vergroten door een specialistische opleiding: opleidingen geo-informatie

 

DAMO Watersysteem

DAMO Watersysteem is een informatiesysteem voor kwantitatief waterbeheer. Het systeem is ontwikkeld voor de waterschappen en bestaat uit een Oracle 11g Release 2 database in combinatie met ArcSDE functionaliteit.

DAMO Watersysteem bestaat uit de volgende componenten:

• Een datamodel van het informatiesysteem voor het kwantitatief beheer van het Nederlandse oppervlaktewater door de verschillende waterschappen.

• SQL-scripts om voor het desbetreffende datamodel in een Oracle database, schema’s met bijbehorende tabellen aan te maken De scripts zijn gegenereerd uit het UML-diagram van het datamodel, met enkele aanpassingen om de historiciteit van de mutaties te kunnen waarborgen (versiebeheer van de mutaties).

• SDE-scripts voor het configureren van de ArcSDE (Spatial Database Engine) voor alle entiteiten in de Oracle-database met ruimtelijke gegevens. De ruimtelijke gegevens in de Oracle-database kunnen vervolgens als (deel van) een geodatabase gebruikt worden. De entiteiten in de relationele database worden zo vanuit ArcGIS toegankelijk en kunnen via een kaartlaag geraadpleegd of beheerd worden.

• Conversie van het datamodel van DAMO Watersysteem naar het INSPIRE-datamodel met behulp van de Feature Manipulation Engine (FME) voor de transformatie van de ruimtelijke data. Voor de geconverteerde data worden in de Oracle-database tijdelijke INSPIRE-tabellen (views) aangemaakt, die als gegevensbron voor kaartservices gebruikt kunnen worden.

• Python-scripts voor de synchronisatie tussen de domeintabellen van het datamodel van DAMO Watersysteem en die van het Aquo-datamodel.

 

DAMO implementatie

Vraag info