NieuwlandGeo E-knowledge - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons
Werken aan de continuïteit
van het kennisniveau van uw organisatie

Veranderingen in de organisatie spelen steeds vaker door in de taken en uitvoering van de werkzaamheden. Kennis van werkprocessen moet worden overgeheveld naar andere of nieuwe medewerkers, tijdelijk personeel moet in korte tijd worden ingewerkt. Daarnaast is het wenselijk om bestaande kennis die in de hoofden van het personeel zit, te borgen.

Organisaties staan vaak onder druk bij de vervanging van personeel; ouderen die met pensioen gaan en jongeren die sneller willen doorstromen binnen de organisatie of anders naar een andere werkgever uitkijken. De uitdaging is dan ook groot om de continuïteit in de uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen.

 • Hoe breng ik in korte tijd ingehuurd of nieuw personeel op de hoogte van de werkzaamheden en zorg ik dat ze competent zijn om deze uit te voeren?
 • Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers kunnen inspringen in situaties van ziekte van medewerkers zonder de andere medewerkers te belasten met de inwerkprocedure?

E-knowledge

E-knowledge biedt krachtige mogelijkheden om mensen op de hoogte te brengen van standaardprocessen en hen hiervoor te certificeren. Alle medewerkers krijgen hiermee dezelfde uitleg en kennis aangereikt. E-knowledge is meer dan een vervanging van een presentatie met werkinstructie.

E-knowledge is op alle momenten te raadplegen (‘opfrissen van weggezakte kennis’). Ook voor nieuwe collega’s kan de e-knowledge voorafgaande aan hun werk worden ingezet. Ervaren collega’s hoeven dan niet te worden belast.

E-knowledge kent middelen als: remote ondersteuning via videobellen of middels het interactieve forum, inzage in resultaten, monitoring van de voortgang van de deelnemers, rapportage, certificaten behalen na afronding, leveren toegevoegde waarde aan het proces van kennisoverdracht.

Voordelen

De voordelen voor opdrachtgevers zijn duidelijk: de inhoud van een online traject wordt goed op de werkzaamheden van de deelnemers afgestemd. En bij grote groepen is er sprake van een schaalvoordeel.

 • Borging en standaardisering van processen,
 • Borging van kennis, naslagfunctie
 • Kennisoverdracht t.b.v. nieuwe personeel
 • Opleidingsdoelen realiseren
 • Naslagwerk
 • Inwerken van nieuw / tijdelijk personeel
 • Vakantiedrukte opvangen door personeel te scholen
 • Ingebouwde check op opgedane kennis d.m.v. toetsing
 • Certificeren om bepaalde werkzaamheden te mogen doen

E- knowledge voldoet aan de verwachtingen.

“De gebruikers zijn heel positief. Je merkt ook dat iedereen het heel serieus oppakt. Collega’s willen niet voor elkaar onderdoen en een ruime voldoende scoren in de testjes die over de aangeboden kennis wordt afgenomen.”

“Domein- en beleidskennis had ik al, maar inzicht in de toepassingen van geo ontbraken nog. Ik heb de opleiding met name gedaan om een breed overzicht te krijgen van het geowerkveld, om vanuit daar de koppeling te kunnen leggen naar…

Heldere koppeling tussen theorie en eigen praktijk. Floris Seijben

Bekijk aanbeveling

Joselien Folkers over de Opleiding Basis Geo-informatie (review op Springest): “Ik ben heel tevreden over de opleiding, er was veel individuele aandacht en hulp. Kwaliteit was hoog, aan de deelnemers werden ook best hoge eisen gesteld, maar altijd op ontspannen…

Joselien Folkers

Bekijk aanbeveling

Zeer verhelderende opleiding en goed gestructureerd. Ik ben weer up-to-date rondom alle GIS gerelateerde ontwikkelingen, wetgevingen en standaardisatie (nationaal en internationaal).

Guus Claessen – Grontmij

Bekijk aanbeveling

Ook mijn huidige werkgever, waar ik inmiddels al weer een tijdje met veel plezier werk, heeft de opleiding hoog op waarde geschat. Dit is voor hem van doorslaggevend belang geweest mij een baan aan te bieden.

Edwin Pleijsier – Arcadis

Bekijk aanbeveling

Ik ben een opleiding gaan zoeken die mij ondersteunt in het maken van een beleidsplan. Het is interessant om medecursisten te ontmoeten van bijvoorbeeld de luchtmacht, een veiligheidsregio en ook andere gemeenten. Zij hebben met dezelfde problematiek te maken, maar komen ook andere problemen tegen. De oplossingen die zij bedenken zijn vaak heel verschillend.

Jan Pieter Den Boer – Gemeente Elburg

Bekijk aanbeveling

Gelukkig is de dosering in de opleiding goed: er wordt niet te lang over onderwerpen doorgezaagd en er is een prettige afwisseling tussen moeilijke en makkelijke onderdelen.

Dirk Klaaren – Vitens

Bekijk aanbeveling

e-knowledge, ook voor uw organisatie

Vraag een demo