NieuwlandGeo geostrategiedag22 - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Geostrategiedag 2022

Op 8 september 2022 vond de Geostrategiedag plaats in het Waterliniemuseum op Fort bij Vechten in Bunnik.

Deze door NieuwlandGeo, Ruimteschepper, GeoExperts en GeoBIMexperts georganiseerde dag maakte duidelijk dat er op alle fronten hard wordt gewerkt aan noodzakelijke digitale sturing van processen. Bijvoorbeeld bij de komende Omgevingswet, de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving en Doorontwikkeling in Samenhang van het stelsel van basisregistraties.

In de prikkelende presentaties zijn ideeën, kaders, begrippen en voorbeelden meegegeven waarmee men in de verdere ontwikkeling van de organisatie (kennis, competenties en processen) en het (geo)informatiemanagement verder kan.

Presentaties

Digitale transformatie strategie op de kaart | Robert Borkes – Publiekewaardecreatie.nl

Robert opende de dag met zijn visie op het doelmatig gebruik van data. Waarom en vooral hoe je vanuit data en een routekaart inzichtelijk kan krijgen welke ‘stations’ je zou moeten aandoen voor een adequate digitale transformatie.

Presentatie Robert Borkes

DiGitalisering Gebouwde Omgeving [DiGiGO] | Pieter van Teeffelen – BIM loket.

Ook de ‘bouwkolom’ digitaliseert en werkt toe naar het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving. Wat is het en waarom? Hoe de route er uit gaat zien? Pieter tilde de sluier een stukje op.

Presentatie Pieter van Teeffelen

Help! Alles vraagt Geo Informatiemanagement | Coen Wessels – Nexpri.

Nut en vooral noodzaak van een visie. Wat komt er bij kijken en hoe pak je zoiets aan? Een les, handvat, touwladder of spiegel voor ons allen.

Presentatie Coen Wessels

Van ontwerp naar beheer – hoe sluiten we de keten? | John Joosten – GeoBIMexperts.

Geodata is cruciaal in de processen van het bouwen en beheren van de openbare ruimte. De data wordt met BIM en 3D er bij steeds complexer. Processen moeten gestroomlijnd, hoe pak je het aan? Wat zijn passende standaarden?

Presentatie John Joosten

De Digitale Stad of MetaVerse? | Bart de Lathouwer – Gemeente Rotterdam.  

Rotterdam heeft een ambitieuze, integrale visie op de Digitale Stad. Dat vraagt het nodige van samenwerken tot  informatie- en data-architectuur; van spatial kennis in de ruimste zin van het woord tot oprechte interesse in participatie. Bart heeft ons laten zien waarom Rotterdam niet op Facebook wacht.

Presentatie Bart De Lathouwer

Van data-exploratie naar visual storytelling | Frédéric Ruys – Vizualism

Frédéric’s bespiegelingen en levendige (voor-)beelden van de soms ontluisterende en tegelijk verbazingwekkende visualisaties lieten zien hoe het anders kan, hoe je op verrassende wijze je punt kunt maken.

Presentatie Frédéric Ruys

Meer doen met geo-informatie

Contact