NieuwlandGeo Privacy - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Nieuwland Automatisering B.V.


Werkend onder de naam
Nieuwland Geo-Informatie

H. van Suchtelenweg 4
6703 CT Wageningen
T: 0317 421 711
E: geo@nieuwland.nl

K.v.K. Arnhem 09146605

Privacy
Wij hechten sterk aan privacy. Ingevoerde persoonlijke gegevens als uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Nieuwland zal geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Van bezoekers aan de website van Nieuwland worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina’s van de website. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.

Privacy statement Nieuwsbrief
Nieuwland Geo verstuurt ongeveer 6 keer per jaar een nieuwsbrief. Deze mailings worden verstuurd naar personen in de mailinglijst. In deze lijst staan de Naam, Voornaam en E-mailadres van de betrokken persoon opgeslagen. Deze lijst wordt louter en alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsberichten. Er vindt geen combinatie van gegevens, geen uitwisseling of doorverkoop van deze gegevens plaats.

Deze gegevens worden bewaard zolang een persoon zich niet uitschrijft. In iedere mailing wordt de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. U kunt dit aangeven via geo@nieuwland.nl .

Wij doen niet aan persoonstracking ten behoeve van profilering voor automatische besluitvorming en marketing automation.

Cookies
Zoals bij Privacy gemeld, maakt de website van Nieuwland slechts gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden. Een cookie wordt gezet om de pop-up voor inschrijving van de nieuwsbrief te voorkomen als u binnen een week op onze site terugkeert.
We gebruiken de analytics cookies nooit om het surfgedrag van bezoekers op onze website of elders op het internet te volgen. We willen enkel weten hoeveel mensen onze site bezoeken en welke content het meeste wordt geraadpleegd.

Als u niet akkoord gaat met gebruik van deze cookies, dan kunt u deze via de instellingen van uw browser uitschakelen. Houd er rekening mee dat cookies automatisch door uw browser worden ingeschakeld. Als u bezwaar maakt, dient u het gebruik van cookies zelf uit te schakelen via de browserinstellingen.

Om social media-integratie mogelijk te maken, maken o.m. LinkedIN, Facebook en Twitter eveneens gebruik van cookies. Als u in de toekomst niet meer wilt dat derden cookies plaatsen, pas dan de browserinstellingen aan zodat cookies van derden geweigerd worden en/of schakel de ‘do not track’ functionaliteit van de browser in.