NieuwlandGeo Kwaliteitscode Opleidingen - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

CRKBO

Als je al een tijdje je sporen verdiend hebt, verdien je ook een certificaat. Al meer dan 25 jaar geven wij een keur aan opleidingen in GIS, geo-informatie en toepassingen met geodata.

Honderden GIS-sers hebben in hun cv een opleiding of cursus van Nieuwland bijgeschreven. De tevredenheid van de cursisten over de hoge kwaliteit en persoonlijke benadering is groot. Erkenning van de kwaliteit is nu ook uitgedrukt in een certificering.

De opleidingsorganisatie van Nieuwland Geo-informatie is per 15 maart 2018 een CRKBO geregistreerde instelling. In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het (beter) laten functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring.

Certificering

Om dit certificaat te verdienen is een audit afgenomen waarin onze opleidingsorganisatie op kwaliteit is beoordeeld. Onderdelen van de beoordeling:

  • Tijdige en accurate communicatie met cursisten en het juist verwerken van gegevens in de administratie
  • Omgaan met privacy en geheimhouding van persoonsgegevens en resultaten
  • Kwaliteit van de docenten en actueel kennisniveau (bijscholing + praktijk)
  • Kwaliteit lesmaterialen en de verwerking van cursistenevaluaties ten behoeve van kwaliteitsverbetering
  • Kwaliteit van de e-learning
  • Overzichtelijke voorwaarden en klachtenprocedures

Als gecertificeerde opleidingsinstelling weten toekomstige opdrachtgevers en cursisten hiermee dat Nieuwland voldoet aan standaarden in de markt.

Nieuwland is trots op dit keurmerk. Meer over de CRKBO kwaliteitscode staat op: crkbo.nl/


“Domein- en beleidskennis had ik al, maar inzicht in de toepassingen van geo ontbraken nog. Ik heb de opleiding met name gedaan om een breed overzicht te krijgen van het geowerkveld, om vanuit daar de koppeling te kunnen leggen naar…

Heldere koppeling tussen theorie en eigen praktijk. Floris Seijben

Bekijk aanbeveling

Joselien Folkers over de Opleiding Basis Geo-informatie (review op Springest): “Ik ben heel tevreden over de opleiding, er was veel individuele aandacht en hulp. Kwaliteit was hoog, aan de deelnemers werden ook best hoge eisen gesteld, maar altijd op ontspannen…

Joselien Folkers

Bekijk aanbeveling

Zeer verhelderende opleiding en goed gestructureerd. Ik ben weer up-to-date rondom alle GIS gerelateerde ontwikkelingen, wetgevingen en standaardisatie (nationaal en internationaal).

Guus Claessen – Grontmij

Bekijk aanbeveling

Ook mijn huidige werkgever, waar ik inmiddels al weer een tijdje met veel plezier werk, heeft de opleiding hoog op waarde geschat. Dit is voor hem van doorslaggevend belang geweest mij een baan aan te bieden.

Edwin Pleijsier – Arcadis

Bekijk aanbeveling

Ik ben een opleiding gaan zoeken die mij ondersteunt in het maken van een beleidsplan. Het is interessant om medecursisten te ontmoeten van bijvoorbeeld de luchtmacht, een veiligheidsregio en ook andere gemeenten. Zij hebben met dezelfde problematiek te maken, maar komen ook andere problemen tegen. De oplossingen die zij bedenken zijn vaak heel verschillend.

Jan Pieter Den Boer – Gemeente Elburg

Bekijk aanbeveling

Gelukkig is de dosering in de opleiding goed: er wordt niet te lang over onderwerpen doorgezaagd en er is een prettige afwisseling tussen moeilijke en makkelijke onderdelen.

Dirk Klaaren – Vitens

Bekijk aanbeveling

Opleidingen geo-informatie

Opleidingen