NieuwlandGeo opleiding geo-informatievoorziening Archieven - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Deeltijdopleiding Geo-informatiemanagement en organisatie

Het gericht toepassen van geo-informatie vraagt om overzicht en inzicht. Deze opleiding voor beleidsmedewerkers, informatiemanagers, geo-adviseurs, coördinatoren en GIS specialisten op HBO-niveau, levert u de juiste handvatten voor het coördineren van de werkzaamheden rondom GIS.

Bereik in korte tijd uw doel.

De opleiding geeft u de juiste en actuele inzichten om geo-informatie efficiënt in te zetten, zowel binnen als buiten de organisatie. Met onderwerpen als:

 • Organisatie en geo-informatie
 • Fundamenten voor geo
 • Beleid en Wetgeving
 • Toepassingen met geo-informatie

Programma

Achtergrond

Er komt steeds meer informatie beschikbaar met een locatie component. Door onbekendheid over de toepassingsmogelijkheden wordt de beschikbare (geo-)informatie onvoldoende benut. Intelligent gebruik van geo-informatie levert veel op. Met een presentatie van informatie op een kaart zijn veel beslissingen makkelijker te nemen, met een geografische analyse van gegevens heb je een goede onderbouwing voor te voeren beleid.

Geodata is er in de vorm van OpenData (bijvoorbeeld BAG, BGT, BRT en Inspire) maar ook in de vorm van data binnen organisaties met bijvoorbeeld een adres als plaatsbepaling. Deze zijn tegenwoordig eenvoudig op een kaart te tonen, wat inzicht verhogend werkt.

In allerlei sectoren zien we een toename van de inzet van geodata. Bij bedrijven als aannemers, ingenieursbureaus, maar ook binnen de centrale en decentrale overheden. Denk bijvoorbeeld ook aan het gebruik van locatie gebonden data in het sociale domein bij gemeenten.

Intelligent gebruik van geo-informatie levert bijvoorbeeld inzicht op in de verspreiding of clustering van een fenomeen. Ook de nieuwe omgevingswet zal volop gebruik gaan maken van geo-informatie.

Lees paper: Locatie Intelligentie

Opleiding Geo-informatiemanagement en organisatie

 • Krijgt u ook steeds meer te maken met toepassingen van geo-informatie?
 • Heeft u of krijgt u beleidsmatig te maken met de inzet van geodata?
 • Heeft u een rol bij de aansturing van de informatievoorziening met een ruimtelijk aspect?

De opleiding geeft u dan ook het inzicht om binnen uw organisatie geografische informatie breed in te kunnen zetten op diverse terreinen en verschillende presentatie of toepassingsvormen.

Actuele kennis

In de opleiding vindt u antwoorden op vragen als:

 • Hoe verbeter ik de informatiepositie van de organisatie door gebruik te maken van geo
 • Hoe maak ik efficiënt gebruik van de beschikbare geo-informatie binnen de organisatie en wat moet ik ervoor doen om tot een goede voorziening te komen?
 • Hoe verbeter ik de ondersteuning van andere afdelingen binnen de organisatie met geo-informatie?
 • Welke geografische data is er en hoe kan ik deze beschikbaar stellen, zowel binnen als buiten de organisatie, en wat zijn daarvan de consequenties?
 • Welke bedrijfs- en beleidsprocessen en wetgeving worden met geo-informatie ondersteund?

Deeltijdopleiding

De opleiding bestaat uit 12 lesavonden en 3 lesdagen en is qua studiebelasting goed naast uw werk te volgen.

Interesse? Schrijf u op tijd in. Wij zien u graag aan de start op 17 september.

Of kent u iemand voor wie deze opleiding interessant is? Stuur deze informatie door.

Programma en inschrijven


“Domein- en beleidskennis had ik al, maar inzicht in de toepassingen van geo ontbraken nog. Ik heb de opleiding met name gedaan om een breed overzicht te krijgen van het geowerkveld, om vanuit daar de koppeling te kunnen leggen naar…

Heldere koppeling tussen theorie en eigen praktijk. Floris Seijben

Bekijk aanbeveling

Joselien Folkers over de Opleiding Basis Geo-informatie (review op Springest): “Ik ben heel tevreden over de opleiding, er was veel individuele aandacht en hulp. Kwaliteit was hoog, aan de deelnemers werden ook best hoge eisen gesteld, maar altijd op ontspannen…

Joselien Folkers

Bekijk aanbeveling

Zeer verhelderende opleiding en goed gestructureerd. Ik ben weer up-to-date rondom alle GIS gerelateerde ontwikkelingen, wetgevingen en standaardisatie (nationaal en internationaal).

Guus Claessen – Grontmij

Bekijk aanbeveling

Ook mijn huidige werkgever, waar ik inmiddels al weer een tijdje met veel plezier werk, heeft de opleiding hoog op waarde geschat. Dit is voor hem van doorslaggevend belang geweest mij een baan aan te bieden.

Edwin Pleijsier – Arcadis

Bekijk aanbeveling

Ik ben een opleiding gaan zoeken die mij ondersteunt in het maken van een beleidsplan. Het is interessant om medecursisten te ontmoeten van bijvoorbeeld de luchtmacht, een veiligheidsregio en ook andere gemeenten. Zij hebben met dezelfde problematiek te maken, maar komen ook andere problemen tegen. De oplossingen die zij bedenken zijn vaak heel verschillend.

Jan Pieter Den Boer – Gemeente Elburg

Bekijk aanbeveling

Gelukkig is de dosering in de opleiding goed: er wordt niet te lang over onderwerpen doorgezaagd en er is een prettige afwisseling tussen moeilijke en makkelijke onderdelen.

Dirk Klaaren – Vitens

Bekijk aanbeveling

Meld u tijdig aan

Praktische informatie