NieuwlandGeo veldregistratie
0317 42 17 11 Mail ons

Veldregistratie

“Ik ben wel blij met de app voor Mura Mobiel. De app werkt goed en handig. Het grote voordeel van de app is dat je een goed overzicht hebt van je kooien en klemmen en van de hoeveelheid vangsten die je er mee doet. Een bestrijder heeft zijn eigen gebied wel in zijn hoofd en weet ook wel ongeveer waar de grootste besmettingen zitten. Maar je moet je voorstellen dat er vangers zijn met een gebied met meer dan 1100 km watergang. Per
vanggebied staan er ongeveer 300 – 700 kooien of klemmen. Dan kun je niet alles onthouden…

Eerder keek je in de auto, voordat je het veld in ging, op een grote waterschapskaart naar de locaties en de te belopen watergangen. Als je terugkwam, tekende je op de kaart de fuiken in. Dat is minder nauwkeurig dan nu met de GPS van je telefoon.

Het is nuttig dat je alle gegevens bij je hebt. In de app staan alle vangmiddelen op de kaart gepositioneerd. En je kunt aflezen hoeveel er gevangen is. Dat geeft natuurlijk een veel nauwkeuriger inzicht. De app heeft de beschikking over 3 kaartlagen: 1 online kaart, 1 online luchtfoto en 1 offline kaart. Ik gebruik de luchtfoto voor de oriëntatie: je positie kun je aflezen en je ziet in je omgeving de vangmiddelen als symbooltjes op de kaart. Daarna
gebruik ik de offline kaart in de app omdat deze zeer gedetailleerd is en er ook een duidelijke laag met watergangen op staat.

Doordat je op kantoor in de webapplicatie een overzichtelijke totaalkaart hebt, kun je een goede speurkaart (gedetailleerd vangplan per bestrijder/per vanggebied) maken en je hebt een beter beeld voor het opzetten van een gezamenlijke speuractie. We zetten dan met alle bestrijders klemmen uit in een gebied dat door één of twee vangers wordt beheerd. Die moeten in de weken erna de klemmen aflopen. Door het gebruik van de app wordt het veel makkelijker om de klemmen terug te vinden.

En daarnaast zijn we de papieren rompslomp kwijt. We hoeven geen weekstaten en geen vangsten meer in te vullen op formulieren. Dat gaat nu allemaal via de app. We voeren de app stapsgewijs in. De meeste jongens hadden nog nooit een smartphone in de hand gehad. We laten ze een tijdje wennen aan de telefoon en gaan dan stapje voor stapje met de app aan de slag; uren registreren, vangmiddelen invoeren, vangsten invoeren.

Je ziet dat ze steeds enthousiaster worden. Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.”

Wilfred Meijer, Senior Bestrijder van Waterschap Groot Salland

“Het voordeel van de nieuwe werkwijze is voor mij dat ik direct inzicht heb in de geplaatste
vangmiddelen, in welke periode de vangmiddelen zijn ingezet en de hoeveelheid vangsten er
mee gedaan zijn. Het totaalbeeld dat ik in de webapplicatie op de kaart kan zien geeft
meteen een goed overzicht. Ook voor medewerkers in het veld is dit overzicht van belang.
Hierdoor kunnen we onze vangstrategie sneller aanpassen en efficiënter werken.

Daarnaast is het een verlichting van onze administratieve taken. De formulieren die met de
hand werden ingevuld, werden op kantoor gecontroleerd en door een secretaresse in het
landelijke systeem ingevoerd. Die controle vindt nu plaats in onze eigen webapplicatie en we
versturen met één druk op de knop de gegevens door naar de landelijke voorziening.
Ook hebben we nu veel beter inzicht in de schades: de meldingen hiervan laten meteen zien
of de schade problemen oplevert voor de waterdoorvoer of voor de veiligheid van de
waterkering. Deze meldingen speel ik dan meteen door naar mijn collega’s van beheer.”

Pieter Reitsma, Teamleider Waterschap Noorderzijlvest


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Meer over veldregistraties

Apps & Maps