NieuwlandGeo dijkwacht - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Dijkwachtlopen met de DijkwachtApp

Langs de grote rivieren in Midden en Oost Nederland werd van 25 tot en met 29 september de grootschalige hoogwateroefening ‘Deining en Doorbraak’ gehouden. Ruim duizend dijkwachten gingen woensdag 27 september de dijk op om 1147 km rivierdijk te inspecteren.

Vijf waterschappen, veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost Nederland, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie deden mee. Door samen te oefenen met een fictieve hoogwatergolf in de rivier wilden de crisispartners hun samenwerking op alle niveaus testen en zien hoe hun crisisaanpak in de praktijk verloopt.

Oefening Deining en Doorbraak

Het bericht dat het water in de Rijn bij Lobith een kritieke hoogte bereikte was het startsignaal van de oefening. Achter de dijken langs Rijn, Waal en IJssel wonen en werken ruim vier miljoen mensen. De dijken moeten ook bij extreem hoogwater de bewoners van het gebied blijven beschermen.

In het geval van een hoog water calamiteit vinden er continu inspecties plaats op en rond de keringen, om een permanente vinger aan de pols te houden ten aanzien van de conditie van de kering.

Op de dijkposten van waterschap Vallei en Veluwe werd een nieuw instrument ingezet tijdens de hoogwateroefening: de Dijkwachtkaart. Deze kaart toonde alle meldingen die de dijkwachten van het waterschap deden met de DijkwachtApp.

Wachtlopen: ogen en oren van het waterschap

Met de DijkwachtApp kunnen patrouillelopers van een waterschap ten tijde van hoog water op een gestandaardiseerde manier meldingen registreren. De gebruiker dient, afhankelijk van het soort melding dat hij maakt, een aantal vragen verplicht in te vullen. Hij of zij kan desgewenst ook een aanvullende opmerking en foto toevoegen.

 

De melding wordt vervolgens opgeslagen en kan doorgestuurd worden naar een centrale database omgeving. Daarbij wordt er, op basis van de ingevulde antwoorden, een objectieve ‘ernst’ bepaald aan de hand van een score. Dit gebeurt aan de hand van een systematiek die ontwikkeld is door Waterschap Rivierenland.

In een aparte Dijkwachtkaart (in WebGIS Publisher), worden de meldingen ontsloten. Op de kaart kan een melding worden aangeklikt om te bekijken welke informatie in het veld is geregistreerd. Tevens kan er in deze kaart een maatregel aan de melding worden gekoppeld die vervolgens in de DijkwachtApp weer zichtbaar wordt. De dijkwachters kunnen vervolgens de meldingen monitoren.


Foto: Benno Wonink Fotografie

De dijkwachten van het waterschap Vallei en Veluwe waren uitgerust met de DijkwachtApp.  Het was de eerste keer dat het waterschap de app toepaste bij een grootschalige inzet.Tijdens de oefening bleek dat de dijkwachten snel met de DijkwachtApp konden werken en dat app goed functioneert. De dijkwachten waren positief over het gemak en de gestructureerde manier waarop ze melding konden maken van hun waarnemingen.

Waar voorheen de meldingen per telefoon werden gedaan bij de ingerichte dijkpost, bleek dat er op de dijkpost nu veel meer rust was: de melding kwamen via de app binnen waardoor er minder werd gebeld. Door een melding via de app te doen is de locatie meteen bekend (GPS-positie) en een meegestuurde foto geeft direct inzicht in de situatie.

Dijkwachtkaart: meldingen op kaart

Met de Dijkwachtkaart in WebGIS Publisher kan een geautoriseerde gebruiker registraties (inclusief eventueel gemaakte foto’s en toegevoegde opmerking) die in het veld gedaan zijn met de DijkwachtApp inzien. De registraties worden getoond op een ondergrondkaart.

Op de themakaart kun je

– het kaartbeeld beïnvloeden door kaartlagen aan- of uit te zetten, in combinatie met verschillende ondergronden of een luchtfoto.

– de door het systeem berekende objectieve ernst van een registratie zien aan de kleur van het symbool op de kaart en de totaalscore in de getoonde informatie.

– de getoonde registraties op de kaart filteren op status, inspecteur, datum, score, of formulier.

– een maatregel invoeren gekoppeld aan een registratie, die vervolgens in de DijkwachtApp zichtbaar wordt.

Waterschap Vallei en Veluwe:

Het gebruik van de DijkwachtApp zorgt voor rust en overzicht doordat meldingen centraal en op de digitale kaart op de dijkpost binnenkomen.
Jasper van Voorst, Calamiteitenadviseur


Meer informatie over de DijkwachtApp? Stel hieronder uw vraag.

[contact-form-7 id=”45″ title=”Contactformulier 1″]


Waterschap Aa en Maas

Ook waterschap Aa en Maas gebruikt de DijkwachtApp

In het geval van hoogwater of een calamiteit bij een dijk of waterkering moet een waterschap snel kunnen handelen. Zodra een dijkwacht een schade registreert in het systeem, start het proces waarin alle betrokkenen automatisch, tijdig en juist geïnformeerd worden.
Het systeem zet per gebied acties uit en prioriteert deze op urgentie. In een digitaal totaaloverzicht (dashboard) kan iedereen de stand van zaken bijhouden.

Waterveiligheid

Projectleider Martijn van Berkel:

‘Waterschap Aa en Maas staat voor waterveiligheid. We zijn verantwoordelijk voor ruim 300 kilometer waterkeringen. Bij hoogwater of een calamiteit voeren we dan ook veel inspecties, controles, acties en de nodige maatregelen uit. Door het gebruik van verschillende informatiebronnen verliep dit proces voorheen via meerdere afdelingen en formulieren. De informatie was hierdoor minder toegankelijk.

Dijkwacht biedt een digitaal overzicht waarin de verschillende gegevens worden gebundeld en afgewogen. Dit versnelt en versoepelt het proces van signaleren/inspecteren tot het nemen van maatregelen enorm. Ook is het systeem het hele jaar door en bij de meest uiteenlopende situaties inzetbaar; bij hoogwater of een calamiteit maar ook bij droogte of blauwalg. Ten slotte is het digitale overzicht eenvoudig te delen met andere organisaties, zoals gemeenten, Rijkswaterstaat en hulpdiensten. Zo sluit het goed aan bij de implementatie van Netcentrisch Werken.’

Screenshot_dijkwacht_melding_framed

Schademelding via een gedetailleerd formulier

Hoe werkt het?

Het digitale systeem ‘Dijkwacht in Control’ bevat vijf onderdelen. Ieder onderdeel heeft een eigen functie in het proces:

  1. Een dashboard toont alle actuele informatie van inspecties, controles, acties en maatregelen in een geografisch totaaloverzicht. Deze informatie kunnen we zowel in- als extern delen; Het waterschap gebruikt hiervoor WebGIS Publisher.
  2. Dit dashboard wordt gevuld met registraties en controles die dijkwachten en dijkinspecteurs registreren met behulp van de inspectie app Dijkwacht. Het contact tussen de medewerkers op kantoor en buiten verloopt zo snel en soepel;
  3. Een stoplichtenkaart op het dashboard toont de rapportage van de inspecties op basis van de ernst- en urgentiebepaling, ontwikkelt door waterschap Rivierenland;
  4. Het dashboard bevat ook een geautomatiseerd draaiboek. Op basis van interne en externe metingen en voorspellingen worden automatisch acties en maatregelen uitgezet;
  5. Het OnderhoudsBeheerSysteem rangschikt deze acties en maatregelen op prioriteit en beschikbare medewerkers en toont de actuele voortgang op het dashboard.

 

Hoe verder?

Projectleider Martijn van Berkel:

‘Tot nu toe zijn wij en onze dijkwachten erg enthousiast over de vorderingen. Het geeft ons veel energie om zo door te gaan. Uiteindelijk willen we op ieder moment inzicht hebben in de sterkte van de waterkering en de waterveiligheid in ons werkgebied. Dit is een grote stap in de goede richting.’


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Lees meer over Apps&Maps

Dijkwacht App