NieuwlandGeo E-learning voor VICTOR - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

E-learning voor VICTOR

Nieuwe vergunningverleningsapplicatie

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en dat betekent dat het werken in de openbare ruimte steeds meer impact heeft op de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd zijn er meer voorzieningen zoals laadpalen, glasvezel, sensoren en slimme straatverlichting die moet worden aangelegd en onderhouden. 

Dit vraagt naast coördinatie vanuit de gemeente ook afstemming tussen partijen in de keten, publiek en privaat, waarbij alle partijen over actuele en accurate gegevens moeten kunnen beschikken.

De gemeente Amsterdam wil dat bedrijven en organisaties weten wat ze kunnen verwachten bij de aanvraag voor een WIOR-vergunning. De nieuwe applicatie VICTOR helpt hiermee. De applicatie bevat alle stappen in het proces en bovendien de contacten en middelen die daarbij nodig zijn.

De nieuwe applicatie VICTOR vervangt de oude systemen CORA en MOOR. Minder administratie, meer flexibiliteit, een sneller proces, maar vooral meer controle en overzicht over het verloop van het WIOR-proces.


VICTOR en E-learning

In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft NieuwlandGeo een e-learning module ontworpen. Joy Visscher ontwikkelde een uitermate interactieve leermodule waar de gebruiker na een algemene introductie, basisfunctionaliteiten van VICTOR krijgt uitgelegd.

Vervolgens wordt op basis van de werkzaamheden die een medewerker in een specifieke rol uitvoert, de cursist meegenomen in het WIOR-proces. Met behulp van verschillende casussen raakt de cursist bekend met de nieuwe applicatie. 

Via video’s en oefeningen leert men binnen een rol welke handelingen er in VICTOR uitgevoerd moeten worden om het WIOR-proces foutloos te doorlopen. 

Iedere rol wordt afgesloten met toetsing. Na het behalen van de toets(en) krijgt de eindgebruiker toegang tot VICTOR.


NieuwlandGeo en E-learning

De nieuwe applicatie VICTOR is door Omnimap ontwikkeld. Voor de kaart en geo-functionaliteit in deze applicatie wordt gebruik gemaakt van de software WebGIS van NieuwlandGeo. De geo-componenten worden met behulp van een API aangeroepen.

Omdat Nieuwland al eerder een succesvolle e-learning module rondom Erfpacht voor de gemeente Amsterdam heeft gemaakt, werd Nieuwland ook voor deze digitale leeromgeving gevraagd. Aan de e-learning WIOR gaan de komende tijd ruim 1000 cursisten deelnemen.

NieuwlandGeo heeft een eigen learning management system en heeft daarin een aantal e-learning modules opgezet voor het leren van GIS, ArcGIS, QGIS, PostGIS etc.

Zie hiervoor onze online GIS cursussen.

Hebt u interesse in maatwerk e-learning, neem dan contact met ons op.


Lees ook: Omnimap en NieuwlandGeo werken samen in het ontwikkelen van VICTOR.


“Domein- en beleidskennis had ik al, maar inzicht in de toepassingen van geo ontbraken nog. Ik heb de opleiding met name gedaan om een breed overzicht te krijgen van het geowerkveld, om vanuit daar de koppeling te kunnen leggen naar…

Heldere koppeling tussen theorie en eigen praktijk. Floris Seijben

Bekijk aanbeveling

Joselien Folkers over de Opleiding Basis Geo-informatie (review op Springest): “Ik ben heel tevreden over de opleiding, er was veel individuele aandacht en hulp. Kwaliteit was hoog, aan de deelnemers werden ook best hoge eisen gesteld, maar altijd op ontspannen…

Joselien Folkers

Bekijk aanbeveling

Zeer verhelderende opleiding en goed gestructureerd. Ik ben weer up-to-date rondom alle GIS gerelateerde ontwikkelingen, wetgevingen en standaardisatie (nationaal en internationaal).

Guus Claessen – Grontmij

Bekijk aanbeveling

Ook mijn huidige werkgever, waar ik inmiddels al weer een tijdje met veel plezier werk, heeft de opleiding hoog op waarde geschat. Dit is voor hem van doorslaggevend belang geweest mij een baan aan te bieden.

Edwin Pleijsier – Arcadis

Bekijk aanbeveling

Ik ben een opleiding gaan zoeken die mij ondersteunt in het maken van een beleidsplan. Het is interessant om medecursisten te ontmoeten van bijvoorbeeld de luchtmacht, een veiligheidsregio en ook andere gemeenten. Zij hebben met dezelfde problematiek te maken, maar komen ook andere problemen tegen. De oplossingen die zij bedenken zijn vaak heel verschillend.

Jan Pieter Den Boer – Gemeente Elburg

Bekijk aanbeveling

Gelukkig is de dosering in de opleiding goed: er wordt niet te lang over onderwerpen doorgezaagd en er is een prettige afwisseling tussen moeilijke en makkelijke onderdelen.

Dirk Klaaren – Vitens

Bekijk aanbeveling

Uw eigen e-learning module?

Neem contact op