NieuwlandGeo Vernieuwd WIOR proces in Amsterdam - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Vernieuwing WIOR-proces gegund aan Omnimap / NieuwlandGeo

Werken in de Openbare Ruimte (WIOR)

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en dat betekent dat het werken in de openbare ruimte steeds meer impact heeft op de leefbaarheid van de stad. Tegelijkertijd zijn er meer voorzieningen zoals laadpalen, glasvezel, sensoren en slimme straatverlichting die moet worden aangelegd en onderhouden. Dit vraagt naast coördinatie vanuit de gemeente ook afstemming tussen partijen in de keten, publiek en privaat, waarbij alle partijen over actuele en accurate gegevens moeten kunnen beschikken.

WIOR werken in de openbare ruimte

Coördinatie van werkzaamheden 

De verordening Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) reguleert alle werkzaamheden in de openbare ruimte waarbij de wegverharding wordt opgebroken. Het gaat daarbij op jaarbasis om circa 2.500 grote werken. Tevens worden er duizenden kleine werken geregistreerd bij het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Het functioneren van de stad is dan ook afhankelijk van een goede regie op het totaal aan werkzaamheden in de openbare ruimte. In deze processen zijn zowel interne als externe systemen en bedrijven betrokken.

Eén applicatie voor WIOR. 

De gemeente Amsterdam wil met één applicatie de regie op de werkzaamheden in de openbare ruimte voeren. Om alles goed met elkaar te laten communiceren en bestendig te maken voor de toekomst heeft Gemeente Amsterdam na een uitgebreid selectieproces gekozen voor Omnimap.

Omnimap is een modern low-code innovatieplatform dat ontwikkeld is volgens de uitgangspunten van Common Ground. De WIOR-implementatie is inmiddels in gang gezet en zal eind dit jaar afgerond zijn.

Integratie van (Web)GIS

Omnimap biedt een zeer flexibel platform voor onder andere het inrichten van processen, workflow- en koppelvlakken. NieuwlandGeo voegt aan dit platform een nieuwe dimensie toe met de op een open API gebaseerde applicatie whitelabel WebGIS. Gebruikers kunnen werken intekenen op een kaart en analyses uitvoeren op de diverse databronnen die door gemeente Amsterdam worden aangeleverd. Hierdoor kan er te allen tijde worden geschakeld tussen het proces en ruimtelijke data-analyses.

WIOR en WebGIS

Omnimap:

Aelwyn Hettinga (Directeur Omnimap): “Met Omnimap helpen we organisaties om sneller te innoveren over meerdere assen. We bieden technologische innovatie, maar ook proces- en ketenintegratie. Alle ingrediënten die het mogelijk maken om uiteindelijk de klantervaringen en horizontale samenwerkingen te bevorderen. We zijn blij dat wij de Gemeente Amsterdam over al deze assen kunnen faciliteren.

NieuwlandGeo: 

Maarten van der Hoek (Directeur Nieuwland) “We zien dat ruimtelijke informatie bij heel veel processen een belangrijke rol speelt. Met onze nieuwe software weten we deze informatie efficiënt te benutten door deze te integreren in het proces. Met onze open API-strategie, kunnen we geo-informatie eenvoudig inpassen in allerlei toepassingen en daarmee waarde toevoegen voor de eindgebruiker. We zijn uiteraard trots dat we dit in het WIOR-proces samen met Omnimap bij de gemeente Amsterdam kunnen laten zien.”

Gemeente Amsterdam: 

Marcel Luckerhoff, projectleider WIOR: “Bij de marktverkenning zijn wij opzoek gegaan naar innovatieve partijen die ons direct maar ook naar de toekomst kunnen helpen om de gemeentelijke doelstelling te behalenOmnimap kwam daarbij als beste uit de bus.”

Innovatieplatform

Met de keuze voor Omnimap krijgt de Gemeente Amsterdam de beschikking over een modern low-code innovatieplatform op basis van Microsoft Azure waar in lijn met de Common Ground gedachte ook andere gemeentes, bedrijven en partners op kunnen aanhaken en voortborduren.

Co-creatie met kampioenen

Omnimap is altijd op zoek naar partijen die ergens in uitblinken. De functionaliteit die deze partijen aanbieden wordt naadloos geïntegreerd binnen het Omnimap platform. Voor dit project is de samenwerking aangegaan met NieuwlandGeo uit Wageningen. Door deze samenwerking werkt de geavanceerde functionaliteit van WebGIS volledig interactief samen met de bestaande proces- en integratiefunctionaliteit binnen Omnimap. De integratie van WhiteMap is per direct beschikbaar voor alle Omnimap klanten.

Klaar voor morgen

De Gemeente Amsterdam heeft met de oplossing een instrument in handen om het gehele WIOR-proces, van intake tot vergunnen en handhaven, inzichtelijk en beheersbaar te maken.

We nodigen geïnteresseerde gemeentes uit om contact op te nemen om te zien hoe de innovatie die door de Gemeente Amsterdam gerealiseerd is kan worden hergebruikt.


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

WebGIS toepassen?

Vraag informatie