NieuwlandGeo Maaikaart: van bestek tot uitvoering - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons
Maaikaart Voorbereider
Maaikaart App Uitvoering
Maaikaart Voortgang

Efficiënt groenbeheer

Goed voorbereid aan de slag, slimme communicatie.

Aannemers cultuurtechniek hebben vaak honderden kilometers bermen en talud in beheer. Vaste krachten en een schil van flexibele arbeidskrachten zorgen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het aansturen van dit werkproces vergt nauwkeurige voorbereiding en heldere communicatie tijdens de uitvoering.

Door schaalvergroting ontstaan vaak fouten; informele locatieaanduidingen en nieuw personeel dat minder bekend is met het werkgebied leiden tot een inefficiënte uitvoering. Het werken met tekeningen, vastleggen van situaties en het rapporteren van slootvuilhoopjes levert regelmatig onduidelijkheid op. De oplossing voor deze communicatie is te vinden in de Maaikaart App: een eenvoudige stap die meteen leidt tot grote verbeteringen.

Werken met de Maaikaart en de Maaikaart App

Case aannemer in het westen van het land:

Deze aannemer was op zoek naar een eenvoudige oplossing om zijn mensen in het veld beter te laten communiceren en om beter inzicht te hebben in de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden, de aandachtspunten en de voortgang. Dat was vooral gewenst omdat de hoeveelheid te maaien meters fors was toegenomen.

Tot die tijd werd er gewerkt met tekeningen voor het vastleggen van het werk met de aandachtspunten (in te zetten materieel en andere opmerkingen) en de hoopjes, met als gevolg een niet efficiënt werkproces, locaties die ‘vergeten’ werden door gebrek aan inzicht, en tijdrovende communicatie tussen kantoor en de (inhuur)machinisten. Maar ook de moeite die machinisten onderling hadden om kaarten en informatie uit te wisselen.
Dat moest beter kunnen!

Maaikaart

Voor de werkvoorbereiding is voor op kantoor een Voorbereiderskaart opgezet.

De werkvoorbereider heeft hiermee een interactieve kaart waarop hij:

 1. Als ondergrond de uit te voeren bestekkaarten kan zien met in de kleur/stijl de uit te voeren werkzaamheden;
 2. Punten kan plaatsen op de kaart voor het uit te voeren werk met als status ‘Gepland’
  Met daarbij welke machinesoort daar ingezet moet worden (b.v. maaiboot, trekker, maaikorf, handwerk).
 3. Punten kan plaatsen met eventuele aanvullende opmerkingen of meldingen voor die locatie die van belang zijn in het veld (bv Flora Fauna, Veiligheidsmelding)
 4. De voortgang van de werkzaamheden kan volgen (filteren op status ‘Gepland’ of status ‘Uitgevoerd’).

Maaikaart App

De machinist in het veld ziet in de app dezelfde kaart met de besteksondergrond en de geplande werkzaamheden. Hiermee  ziet hij dus waar hij met welke machine naar toe moet om er werk uit te voeren (status ‘Gepland’). Eventuele aandachtspunten staan erbij vermeld. Vervolgens kan hij na uitvoering ter plekke:

 1. Een punt met gepland werk aanklikken en als status ‘Uitgevoerd’ geven;
 2. Een punt aangeven op de kaart waar hij een ‘hoopje’ vuil plaatst dat later opgehaald moet worden.
 3. Een nieuw aandachtspunt (melding) invoeren voor de betreffende locatie die nog niet bekend was maar wel bekend moet zijn op kantoor en bij collega’s.
 4. Een collega kan later naar de ‘hoopjes’ op de kaart gaan om ze op te halen. Ook dat kan hij aangegeven in de app waarna het meteen zichtbaar is voor zijn collega’s maar ook op de kantoorkaart.

Voortgangskaart

Voor de opdrachtgever van de aannemer kan er een Voortgangskaart worden opgezet. Deze kaart is specifiek bedoeld voor de opdrachtgever, zodat deze de voortgang kan monitoren zonder de overige meldingen of aandachtspunten te zien.

Resultaat

De hier genoemde aannemer is in oktober met ongeveer 20 medewerkers aan de slag gegaan met de MaaikaartApp. Het hele team is erg enthousiast. Ze noemen als redenen:

 • Je kunt op elk moment actuele informatie inzien en toevoegen;
 • Het geeft een productief gevoel als je efficiënt kunt werken;
 • Je hebt geen “nutteloze” ritten meer om kaarten/info met elkaar uit te wisselen;
 • De tijd van telefonische routebeschrijvingen is voorbij;
 • Er ontstaan nieuwe ideeën voor andere (nuttige) toepassingen binnen het bedrijf.

Ook de opdrachtgever is enthousiast. De informatie wordt vastgelegd en is met plaats en datum op een later tijdstip terug te vinden. En er zijn veel minder klachten uit het gebied i.v.m. vergeten locaties.

Meer weten over de Maaikaart App?

We komen u graag demonstreren hoe de Maaikaart App, de Voorbereiderskaart (met de bestekinformatie) en de Voortgangskaart werkt.

Ook geïnteresseerd? Vraag hier een demo aan

Of bel 0317 421711 en vraag naar Sjaak Dieleman of Emil Roes.

maaikaart

Maaien, snoeien, onderhoud objecten

Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Efficiënt maaien

Vraag om een demo