NieuwlandGeo Basisopleiding veiligheidsregio’s - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Basisopleiding Geo voor de Veiligheidsregio’s

Betere informatie

Bij een incident of evenement hebben de medewerkers van een veiligheidsregio een taak te vervullen waarbij precieze kennis van de locatie en omgeving nodig is. Er is al heel veel data die gerelateerd is aan locaties. En van gebiedsinformatie wordt al veel gebruik gemaakt.

Maar er zijn nog heel wat verbeterslagen te maken. En wie gaat dat doen? Veiligheidsregio’s hebben hiervoor meer kennis nodig. Daar wil de sector nu voor gaan zorgen.

Beschikbaarheid geo-informatie

Er zijn grote ontwikkelingen op het gebied van de beschikbaarheid van geo-informatie en de toepassing daarvan in het werkveld. Geo-informatie heeft grote meerwaarde in de dagelijkse praktijk bij thematieken als uitval van vitale voorzieningen, grote en complexe branden, en pandemieën. Maar ook de informatie over toegankelijkheid (repressieve objectinformatie) en veiligheid is geografische gerelateerd.

Voor het verbeteren van de informatievoorziening heeft de veiligheidssector behoefte aan meer medewerkers met vaardigheden en kennis van Geografische Informatie Systemen. NieuwlandGeo en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland organiseren daarvoor gezamenlijk een opleiding voor de veiligheidssector.

Opleidingen en cursussen

Aan de verschillende cursussen en opleidingen uit het opleidingsprogramma van NieuwlandGeo hebben in de loop der jaren veel medewerkers van veiligheidsregio’s deelgenomen. Dat heeft ertoe geleid dat we nu speciaal een opleiding hebben opgezet met casuïstiek en data van de veiligheidssector.

De basisopleiding Geo-informatie is gericht op het verkrijgen van de juiste kennis en vaardigheden voor een (toekomstige) GIS-medewerker. Het lesprogramma bestaat uit twee blokken en bevat alle vakken en practica om als GIS-ser uitvoerend werk te kunnen verrichten.

Tijdens de opleiding worden klassikale colleges afgewisseld met online oefeningen en klassikale practica die deelnemers thuis, op het werk of op de leslocatie doen. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een eindopdracht.

De opleiding is gericht op professionals die meer willen weten van geo (wat is het, wat kan je ermee en hoe pas ik het toe?) en dermate praktisch van opzet, dat deze kennis direct in de praktijk kan worden toegepast.

Gerichte casussen

In overleg met de deelnemers worden er een aantal casussen uitgewerkt en toegepast in de opleiding die specifiek en aansprekend zijn voor veiligheidsregio’s (grote/complexe branden, uitval vitale voorzieningen, overstromingen, pandemie). Suggesties rond landelijke thematieken worden hierbij meegenomen.

Meer over de opleiding en schrijf je nu in  


“Domein- en beleidskennis had ik al, maar inzicht in de toepassingen van geo ontbraken nog. Ik heb de opleiding met name gedaan om een breed overzicht te krijgen van het geowerkveld, om vanuit daar de koppeling te kunnen leggen naar…

Heldere koppeling tussen theorie en eigen praktijk. Floris Seijben

Bekijk aanbeveling

Joselien Folkers over de Opleiding Basis Geo-informatie (review op Springest): “Ik ben heel tevreden over de opleiding, er was veel individuele aandacht en hulp. Kwaliteit was hoog, aan de deelnemers werden ook best hoge eisen gesteld, maar altijd op ontspannen…

Joselien Folkers

Bekijk aanbeveling

Zeer verhelderende opleiding en goed gestructureerd. Ik ben weer up-to-date rondom alle GIS gerelateerde ontwikkelingen, wetgevingen en standaardisatie (nationaal en internationaal).

Guus Claessen – Grontmij

Bekijk aanbeveling

Ook mijn huidige werkgever, waar ik inmiddels al weer een tijdje met veel plezier werk, heeft de opleiding hoog op waarde geschat. Dit is voor hem van doorslaggevend belang geweest mij een baan aan te bieden.

Edwin Pleijsier – Arcadis

Bekijk aanbeveling

Ik ben een opleiding gaan zoeken die mij ondersteunt in het maken van een beleidsplan. Het is interessant om medecursisten te ontmoeten van bijvoorbeeld de luchtmacht, een veiligheidsregio en ook andere gemeenten. Zij hebben met dezelfde problematiek te maken, maar komen ook andere problemen tegen. De oplossingen die zij bedenken zijn vaak heel verschillend.

Jan Pieter Den Boer – Gemeente Elburg

Bekijk aanbeveling

Gelukkig is de dosering in de opleiding goed: er wordt niet te lang over onderwerpen doorgezaagd en er is een prettige afwisseling tussen moeilijke en makkelijke onderdelen.

Dirk Klaaren – Vitens

Bekijk aanbeveling

Meer weten?

Stuur een mailtje