0317 42 17 11 Mail ons

Basisopleiding Geo voor de Veiligheidsregio’s

Betere informatie

Bij een incident of evenement hebben de medewerkers van een veiligheidsregio een taak te vervullen waarbij precieze kennis van de locatie en omgeving nodig is. Er is al heel veel data die gerelateerd is aan locaties. En van gebiedsinformatie wordt al veel gebruik gemaakt.

Maar er zijn nog heel wat verbeterslagen te maken. En wie gaat dat doen? Veiligheidsregio’s hebben hiervoor meer kennis nodig. Daar wil de sector nu voor gaan zorgen.

Beschikbaarheid geo-informatie

Er zijn grote ontwikkelingen op het gebied van de beschikbaarheid van geo-informatie en de toepassing daarvan in het werkveld. Geo-informatie heeft grote meerwaarde in de dagelijkse praktijk bij thematieken als uitval van vitale voorzieningen, grote en complexe branden, en pandemieën. Maar ook de informatie over toegankelijkheid (repressieve objectinformatie) en veiligheid is geografische gerelateerd.

Voor het verbeteren van de informatievoorziening heeft de veiligheidssector behoefte aan meer medewerkers met vaardigheden en kennis van Geografische Informatie Systemen. NieuwlandGeo en Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland organiseren daarvoor gezamenlijk een opleiding voor de veiligheidssector.

Opleidingen en cursussen

Aan de verschillende cursussen en opleidingen uit het opleidingsprogramma van NieuwlandGeo hebben in de loop der jaren veel medewerkers van veiligheidsregio’s deelgenomen. Dat heeft ertoe geleid dat we nu speciaal een opleiding hebben opgezet met casuïstiek en data van de veiligheidssector.

De basisopleiding Geo-informatie is gericht op het verkrijgen van de juiste kennis en vaardigheden voor een (toekomstige) GIS-medewerker. Het lesprogramma bestaat uit twee blokken en bevat alle vakken en practica om als GIS-ser uitvoerend werk te kunnen verrichten.

Tijdens de opleiding worden klassikale colleges afgewisseld met online oefeningen en klassikale practica die deelnemers thuis, op het werk of op de leslocatie doen. De opleiding wordt afgesloten met een schriftelijke toets en een eindopdracht.

De opleiding is gericht op professionals die meer willen weten van geo (wat is het, wat kan je ermee en hoe pas ik het toe?) en dermate praktisch van opzet, dat deze kennis direct in de praktijk kan worden toegepast.

Gerichte casussen

In overleg met de deelnemers worden er een aantal casussen uitgewerkt en toegepast in de opleiding die specifiek en aansprekend zijn voor veiligheidsregio’s (grote/complexe branden, uitval vitale voorzieningen, overstromingen, pandemie). Suggesties rond landelijke thematieken worden hierbij meegenomen.

Meer over de opleiding en schrijf je nu in  

Meer weten?

Stuur een mailtje