NieuwlandGeo Vangstregistratie - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Registratiesysteem muskus- en beverratten bestrijding Nederland

De bestrijding van muskus- en beverratten is een bij wet opgedragen taak van de provincies toen deze webapplicatie werd ontwikkeld. Het merendeel van de provincies had deze taak gedelegeerd naar één of meerdere waterschappen.

Dagelijks gaan landelijk 400 bestrijders op pad, verdeeld over 11 organisaties (provincies en waterschappen). Jaarlijks worden er 350.000 muskus- en beverratten gevangen.

Nieuwland ontwikkelde een landelijk registratie systeem ter vervanging van lokale verouderde systemen. Het systeem was voorbereid op het ontvangen van data vanuit PDA’s: in het veld worden de vangsten ingevoerd en verstuurd inclusief geo-coordinaten naar de centrale database.

De applicatie had de beschikking over diverse invoermodules en verschillende rapportage mogelijkheden.
Wekelijks voerden een 40-tal rayonambtenaren landsdekkend de vangsten en besteedde uren in van een 400-tal muskus- en beverrat bestrijders. De bestrijdingsresultaten zijn raadpleegbaar via een 100-tal Excel en kaart rapportages. De landelijke en provinciale resultaten werden gebruikt in managementrapportages en jaarverslagen.

vangstkaart

Geografische grenzen en posities van vangsten werden opgeslagen in Oracle Spatial. De Vangstgegevens zijn geaggregeerd raadpleegbaar via WMS (UMN Mapserver).

De applicatie ‘Vangstregistratie is een Webbased ( .Net) applicatie gebaseerd op Oracle Spatial en UMN Mapserver. (extranet, geen publiekelijke toegang)

De Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding (LCCM) is een ambtelijke adviescommissie gekoppeld aan de waterschappen en de Unie van Waterschappen (UvW). Het Waterschapshuis coördineert en stuurt het beheer van de applicatie aan.


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Applicatie ontwikkeling

Vraag een gesprek