NieuwlandGeo Regelink Ecologie en Landschap - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Nieuwland en Regelink werken samen aan FloraFaunacheck

Regelink Ecologie & Landschap heeft zes jaar geleden FloraFaunaCheck.nl ontwikkeld. Om beter gebruik te kunnen maken van nieuwe technische mogelijkheden is besloten de webapplicatie geheel te vernieuwen. Daarvoor is een samenwerking met Nieuwland Geo-Informatie aangegaan.
Met de florafaunacheck voorkomt een gemeente het steeds weer opnieuw inventariseren van kleine gebieden. Met behulp van een eenmalige grote gebieds- of gemeente dekkende inventarisatie komt via de florafaunacheck de informatie inzichtelijk beschikbaar voor beleidsmakers, initiatiefnemers en voor een breed publiek.

Nieuwland Geo-Informatie is een bedrijf dat zich primair bezig houdt met ontwikkeling en beheer van informatiesystemen met een geografisch component. De software WebGIS Publisher richt zich op het online beschikbaar maken van geo-informatie.

Maarten van der Hoek (Nieuwland): “In samenwerking gaan we de FloraFaunaCheck.nl vernieuwen en uitbreiden. De expertise van Regelink Ecologie & Landschap wordt ingezet voor de doorontwikkeling binnen ons generieke product WebGIS Publisher. In een Agile proces ontwikkelen we gezamenlijk de nieuwe functionaliteiten. Een wederzijdse investering van tijd en expertise en het werken in kortcyclische sprints, betekent een intensieve samenwerking met veel afstemming. “

Chris Driessen (Regelink): “De mogelijkheden voor FloraFaunaCheck.nl zijn eindeloos. We richten ons op het verbeteren van de beschikbaarheid van de benodigde informatie. De kaart speelt hierin een wezenlijke rol. Het is mooi om dit met Nieuwland Geo-Informatie te kunnen verwezenlijken. ”

logo regelinkOver FloraFaunaCheck

Op FloraFaunaCheck.nl is op basis van actuele verspreidingsgebieden en typologieën van groeiplaatsen en leefgebieden, een inschatting gemaakt van de mogelijke aanwezigheid van beschermde flora en fauna.
Hiervoor worden de gegevens uit speciaal daartoe uit te voeren grootschalige inventarisaties opgenomen. Deze inventarisaties vinden bijvoorbeeld plaats op gemeenteniveau. Het bij iedere nieuwe ingreep opnieuw uitvoeren van quickscans en andere kleine onderzoeken wordt daarmee voorkomen. Ook kan met FloraFaunacheck.nl op een proactieve manier met flora en fauna worden omgegaan. Voor zowel de gemeente, als voor initiatiefnemers is dit een handig hulpmiddel voor het toetsen van omgevingsvergunningen.

logo-wgp-512Over WebGisPublisher

Met WebGIS Publisher is het mogelijk om snel en eenvoudig kaartbeelden te presenteren waarin administratieve en historische gegevens te raadplegen zijn. De viewer is zeer eenvoudig te integreren in andere applicaties of als zelfstandige applicatie (intranet / internet GIS) inzetbaar.

WebGIS Publisher is webbased en multi-device inzetbaar, waardoor deze goed is te gebruiken binnen de werkprocessen van diverse organisaties. Informatie is (near) real-time beschikbaar en tevens is het mogelijk op het kaartbeeld te muteren en te tekenen.

Het toepassen van het kaartbeeld (in combinatie met beschikbare data) maakt het mogelijk de locatie component toe te voegen aan allerlei processen binnen organisaties. Informatie op de kaart geeft sterke visuele ondersteuning aan zowel medewerkers als aan burgers en bedrijven
Nieuwland Geo-Informatie is als GIS expert reeds 30 jaar op de markt actief, zowel in het detacheren en opleiden van GIS experts als in het ontwikkelen van diverse software oplossingen.


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Benieuwd naar de mogelijkheden van WebGIS Publisher?

Vraag een demo