NieuwlandGeo resultaat Mapathon Missing Maps - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Resultaat Mapathon Missing Maps Wageningen

Op vrijdag 19 februari 2016 kwamen 50 vrijwilligers bijeen in Wageningen om te werken aan een kaart van Benim.

Na een introductie van het Rode Kruis en het Humanitarian OpenStreetMap Team gingen de deelnemers fanatiek aan de slag. Onder het publiek veel mensen met ervaring in Geografisch Informatie Systemen; zowel professionals als studenten. De deelnemers kwamen uit het hele land, van Helmond, Nijmegen en Amsterdam tot Groningen. En veel studenten uit Wageningen en Utrecht.

missing maps mapathon wageningen

Een leuke diversiteit aan leeftijd en afkomst. En allemaal met de sterke motivatie om op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren aan het werk van Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis. Dit leverde een dynamische sfeer op waarin met veel energie werd ‘gemapt”!

HOT en Het Rode Kruis hebben op basis van de ervaring van deze avond voorgenomen te kijken naar de mogelijkheid om in bijeenkomsten met expertise niveaus te gaan werken. Op deze wijze kunnen verschillende werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Tijdens de bijeenkomst zijn 5000 gebouwen en 750 wegen ingetekend.

 

mapathon missing maps wageningen

mapathon missing maps

missing maps wageningen

missing maps

In de vervolgstap wil het Rode Kruis met lokale teams de informatie op de kaart gaan aanvullen en verbeteren.

Interesse in een volgende Mapathon Missing Maps in Wageningen?

Maak uw interesse kenbaar via het contactformulier.

Meld u aan


Achtergrond

Mapathon Missing Maps

Internationale hulporganisaties zoals het Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen gebruiken topografische kaarten als oriëntatiemiddel én als basis om diverse analyses uit te voeren in gebieden waar humanitaire rampen zich voltrekken. Zo wordt bijvoorbeeld de voortgang van inentingsprojecten op kaarten bijgehouden.

500px-Hot_logo_with_text.svg  Missing Maps

Missing Maps

Missing Maps heeft als doel de meest kwetsbare gebieden in de wereld in kaart te brengen. Wanneer van een gebied bekend is hoeveel mensen er wonen, welke faciliteiten er (niet) zijn en hoe de infrastructuur eruit ziet, kunnen internationale en regionale organisaties de mensen sneller bereiken bij een crisis of epidemie in het gebied.

Het Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) heeft daarvoor tools ontworpen waarmee, op basis van luchtfoto’s, de gebieden ingetekend kunnen worden.

Dit is de eerste stap in het proces. Als straten en gebouwen zijn ingetekend, kunnen lokale vrijwilligers aangeven of een gebouw een woning, een school, een artsenpost of een andere functie heeft. Op deze wijze wordt de kaart gevuld met informatie.

voorbereiden op de activiteit.

Mapathon Wageningen

Organisatie

  • Activiteitencommissie MSc Geo-Information Science
  • Nieuwland Geo-Informatie
  • Rode Kruis
  • Humanitarian OpenStreetMap Team

Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Werken bij Nieuwland Geo-informatie

Bekijk de vacatures