NieuwlandGeo Voortgangsrapportage Natuur VRN - NieuwlandGeo
0317 42 17 11 Mail ons

Opvolger Natuurmeting Op Kaart

In 2014 heeft BIJ 12 een nieuwe vorm van voortgangsrapportages natuur uitgewerkt. De opgestelde richtlijnen hiervoor dienen als opvolger van de jaarlijkse Natuurmeting Op Kaart (NOK). De provincies zijn hiervoor vanaf 2015 verantwoordelijk.

Provincies

De provincies zetten in 2015 zelf natuurrapportages over de verwerving, inrichting en het beheer van natuurgebieden op. In de VoortgangsRapportages Natuur (VRN) worden natuurgegevens gepresenteerd. Hiervoor worden brondata over verwerving, inrichting en beheer van grond voor natuurgebieden verzameld bij de natuurbeheerders.
In de GIS Leidraad opgesteld door BIJ 12 wordt een geheel nieuwe werkwijze voorgesteld om te komen tot de VRN. Alle verzamelde data dient te worden samengevoegd en overlap tussen de diverse bronleveranciers moet worden opgelost.

Daarnaast dienen alle wijzigingen ook te worden bijgehouden in het temporeel model. In de GIS leidraad zijn al veel mogelijke issues opgepakt en uitgewerkt. Er zullen echter tijdens het werkproces nog nieuwe issues boven water komen die moeten worden opgelost, zeker in het eerste jaar. Dit gaat een grote inspanning vergen van de provincies, met name bij de GIS afdelingen.

Nieuwland, NOK en VRN

natuurbeheerNieuwland heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het IMNa en de NOK bij diverse provincies (referenties op aanvraag). Hierdoor hebben de medewerkers een gedegen kennis opgedaan van GIS binnen het groene domein. Daarnaast heeft Jeroen Smal, een medewerker van Nieuwland, meegewerkt aan het schrijven van de GIS-leidraad voor de provincies.
Hierdoor kan Nieuwland ervaren medewerkers aanbieden die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen rond de VRN. Dit tegen een scherp tarief om te ondersteunen bij de komende processen rond de VRN.

U vindt hieronder een kaart (gepubliceerd met WebGIS Publisher) met onder meer de openbare geodata Natuurmeting Op Kaart 2013.


Een Loon- en maaibedrijf kreeg in korte tijd meer dan een verdubbeling van het aantal kilometers maaiwerk uit te voeren. “Er moest iets gebeuren. Met een nieuw werkgebied en nieuw personeel moesten we efficiënter gaan communiceren. Vooral de gesprekken met…

Van probleem naar WebGISApp

Bekijk aanbeveling

Al met al is de gemeente er mijns inziens erg op vooruit gegaan, nu wij platform onafhankelijk onze geoportaal webpagina’s op internet kunnen tonen. En voor mijzelf als applicatiebeheerder van C-Sam Publiceer is het allemaal een stuk makkelijker geworden de themakaarten online te zetten en te beheren.

Geoportaal gemeente Amstelveen en Aalsmeer

Bekijk aanbeveling

Uiteindelijk gaan we veel tijdwinst behalen. Maar vooral het betere inzicht maakt dat we efficiënter kunnen sturen.

Veldregistratie, W. Meijer Waterschap Groot Salland

Bekijk aanbeveling

“Ik heb met deze app MetenMelden er een maatje bij!

Apps&Maps: App MetenMelden

Bekijk aanbeveling

Ik vind de toepassing helemaal geweldig. Het is makkelijk te bedienen en levert veel tijdwinst en dus geld op.

Joep Korting – App Meten & Melden

Bekijk aanbeveling

Voor intern gebruik kunnen onze medewerkers een grote hoeveelheid themakaarten bekijken. Omdat veel medewerkers beschikken over een IPad, hebben we de themakaarten ook in de mobiele versie ter beschikking. WebGIS Publisher wordt op de IPad veelvuldig gebruikt.

C. Slierendrecht – WebGIS Publisher

Bekijk aanbeveling

WebGIS Publisher is onze kaartviewer voor locatiegebonden informatievoorziening. Door de veelzijdigheid van het product kunnen we het op verschillende manieren inzetten.

S. Stegeman – VNOG

Bekijk aanbeveling

Specialist nodig?

Neem contact op